About Rhythm of arts

กลุ่มศิลปะ Rhythm of Arts (เพราะทุกจังหวะชีวิตคือศิลปะ)Rhythm of Arts ก่อต้องโดย 2 พี่น้องสายอาร์ตที่ใช้ชีวิตอยู่กับการเรียนรู้ซึ่งผ่านกระบวนการด้านศิลปะมาทั้งชีวิต ได้แก่ นางสาว ประภัสสร กาญจนสูตร(คุณเตย) และ นางสาว ณัฐวดี กาญจนสูตร (คุณตาว)ทั้งคู่จบการศึกษาจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โดย คุณเตยจบทางด้านกำกับการแสดง และคุณตาวจบทางด้าน Theatre in Education นั่นคือ ละครเพื่อการศึกษา และทั้งคู่มีความสามารถทางด้าน CREATIVE DRAMA กล่าวคือ การสอนและการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทางด้านละคร เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ และเรียนรู้ได้เร็ว และ ง่ายขึ้น ผ่านการเรียนรู้ผ่านตนเอง 

 

กระบวนการเรียนการสอนของ Rhythm of Arts

ใช้กระบวนการทางการละคร (CREATIVE DRAMA ) เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของทุกวิชา โดยเมื่อเรียนแล้วจะทำให้ผู้เข้าร่วมการเรียน เริ่มย้อนเอาทักษะในทุกวิชา โยงเข้าหา ตนเอง ผ่านการ ลงมือทำ  ผ่านประสบการณ์จริง โดยทาง Rhythm of Arts มีโครงการที่น่าสนใจในหลากหลายสาขา 

-ด้านนิเทศศาสตร์

-ด้านอักษรศาสตร์

-ด้านออกแบบแฟชั่น

-ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

-ด้านวิศวกรรมศาสตร์

-ด้านภาพยนตร์ และโฆษณา

-ด้านการแสดง /กำกับการแสดง

-ด้านบริหารและการบัญชี

-ด้าน เศรษฐศาสตร์

-ด้านนิติศาสตร์

-ด้านศึกษาศาสตร์

-ด้านการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก

เป็นต้น

 

เป้าหมายของ Rhythm of Arts

1.มุ่งพัฒนาทางด้านการศึกษา โดยใช้กระบวนการทางด้านละครเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร อย่างเช่นการศึกษาในประเทศสิงค์โปร์ แคนนาดา อังกฤษ แคนาดา ในประเทศที่พัฒนาจะใช้ละครเป็นเครื่องมือ แม้แต่ประธานาธิบดีของ CANADAคนปัจจุบัน Justin Trudeau ก็เคยเป็นครูสอนในหลากหลายวิชาแม้กระทั่ง DRAMA ซึ่งการศึกษาที่ให้เด็ก วัยรุ่น เข้าใจตนเอง และเข้าใจหนทางที่อยากดำเนินในอนาคตเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง 

 

2.เพื่อเด็กไทยได้ค้นหาตนเองให้เจอ เพราะปัจจุบันการศึกษาในประเทศไทยนั้นมีปัญหา เด็กเรียนเพื่อสอบ เรียนเพื่อเกรด แต่พอเข้ามหาลัย เรียนได้ไม่กี่ปีก็ต้องซิ่ว หรือแม้แต่เรียนจบ ทำงานไม่มีความสุข ทนทุกข์จนเกษียณ ซึ่งจากปัญหานี้ การศึกษาที่ทำให้เด็กค้นหาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพจึงสำคัญ

 

3.เปิดกว้างทางด้านเครือข่ายให้แก่น้องๆ นักเรียนได้มีโอกาสพูดคุยกับมืออาชีพในสายงานต่างๆ ตั้งแต่  นักการละคร /นักเศรษฐศาสตร์ /Brand Marketing/ Designer แบรนด์ต่างๆ / วิศวกร อาชีพ ฯลฯ ที่จะทำให้ได้รับประสบการณ์ตรง และมีเครือข่ายในอนาคตมากขึ้น ผ่านมืออาชีพในสายงานดังกล่าว

 

4. น้องๆจะได้กลุ่มเพื่อน ทุกโครงการเราจะเน้นย้ำเสมอ ในรูปแบบ ช่วยกันเรียน ช่วยกันแชร์ข้อมูลข่าวสาร

ไม่มีการเรียนแค่เพื่อเกรด ไม่แข่งกันเรียน แต่เน้นการเกื้อหนุนกัน และสร้างเครือข่ายเพื่อนๆที่สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได้

 

5.เพื่อให้น้องๆเปิดกว้างเชิงสร้างสรรค์ และมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต การเรียน การทำงานมากขึ้น เพราะที่นี่จะเน้นทำทุกอย่างควบคู่ไปกับความสนุกสนาน และทำให้เด็กสามารถ เรียนรู้ได้นานยิ่งขึ้นผ่านการลงมือทำ

 

6. เป็นพื้นที่ทางด้านการศึกษาที่น้องๆสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา ตั้งแต่การเรียนในประเทศไทย สายงาน จนถึงการเรียนในต่างประเทศ และเทนนิคและสไตล์การสอน สอบเข้า ต่างๆๆ

7. พื้นที่ในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์อย่างไม่จบสิ้น 

 

หมายเหตุ

ทุกโครงการของRhythm of Arts เป็นโครงการที่ไม่ได้ Coกับมหาลัย แต่เน้นเครือข่ายการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของบุคคลที่เรียนในมหาลัยต่างๆทั้งในไทย และต่างประเทศ

 

Contact by Email