คบเด็กสร้างบ้าน

ค่ายเจาะลึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รวมพี่ๆจาก 5 มหาลัย

-สถาปัตย์ จุฬาฯ
-สถาปัตย์ลาดกระบัง
-สถาปัตย์ ธรรมศาสตร์
-สถาปัตย์ ศิลปากร
-สถาปัตย์ เกษตรศาสตร์