พี่หมอ พบน้อง

 รายละเอียดการเข้าค่าย พี่หมอพบน้อง 

ด้านแพทยศาสตร์

เจาะลึกคณะแพทย์กับพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 4 มหาลัย 

น้องๆจะได้เรียนกับพี่หมอแบบจัดเต็ม! 

1 . พี่หมอก้อง (จบจากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันศึกษาปริญญาเอกด้านสูตินารีเวช)

2 . พี่หมอพลอย  (นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี )

3. พี่หมอแพร (นักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

4 พี่หมออาม ( แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลตำรวจ)

*หมายเหตุรายชื่อคุณหมออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมนะค้าเนื่องจากบางทีคุณหมออาจจะติดภาระกิจตรวจคนไข้ก็จะมีพี่ๆหมอคนอื่นๆมาให้ความรู้ผลัดปลี่ยนกันตามความเหมาะสมค่ะ*

   

- น้องๆจะได้เรียนปฏิบัติตลอดการมาเข้าค่ายไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำแต่ที่นี่เน้นให้น้องๆเห็นภาพมากที่สุดว่าถ้าน้องๆอยากจะเป็นหมอแล้วน้องๆต้องเตรียมตัวสอบเข้าอย่างไรเมื่อเรียนแล้วแต่ละชั้นปีต้องเรียนอะไรบ้าง  เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเป็นหมอเฉพาะทางด้านไหนได้บ้างซึ่งทั้งหมดเป็นการเรียนปฏิบัติหมดเลยค่ะ

 

- ตัวอย่างรูปแบบการเรียน :  ให้น้องๆแบ่งเป็นทีมทางพี่หมอของเราจะมีโจทย์ที่มีอาการของคนไข้มาให้น้องๆจะต้องแข่งกันวินิจฉัยโรคเป็นต้น  หรือทางเรามีภาพอวัยวะในร่างกายมาให้น้องๆแข่งกันหาศัพท์เฉพาะทางในบ่อบอลเป็นต้น 

 

“ สรุปคือเราเรียนแบบ Creative Learning แต่ยังคงเนื้อหาความรู้พื้นฐานและความรู้เบื้องลึกที่น้องๆควรจะรู้อยู่ซึ่งเข้มเข้าและสนุกแน่นอนนนนนนนนน !!!!”

 

- ท้ายชั่วโมงน้องๆจะได้แนะแนวกับคุณหมอแต่ละที่ว่ากว่าจะได้เป็นนักศึกษาแพทย์ต้องเตรียมตัวอย่างไรแต่ละคณะมีวิชาอะไรให้เรียนบ้างตลอดการเรียนแต่ละชั้นปีต่างกันอย่างไรไปจนถึงการบรรจุในโรงพยาบาลต้องทำอย่างไรเตรียมตัวอย่างไร 

 

 

พบกันวันที่ 3-4 เมษายน 2564

เวลา 10:00-16:00 (ค่าย ไป-กลับ)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 3,900 บาทเท่านั้น

 

สมัครเรียนค่าย พี่หมอ พบน้อง