พี่หมอ พบน้อง

รายละเอียดมหกรรม  “พี่หมอพบน้อง “

โครงการที่จะทำให้น้องๆที่สนใจอยากเรียนด้านแพทย์ในสายงานที่แตกต่างกัน

ผ่านการ WORKSHOP แนะแนวและได้พูดคุยกับคุณหมอและรุ่นพี่โดยในน้องๆจะได้พบกับคณะสายแพทย์ 3 สาขาต่อไปนี้

 

1.แพทยศาสตร์

2.ทันตแพทย์

3.สัตวแพทย์  

 

แพทย์ศาตร์ วันที่15-16 สิงหาคม 2563

 

**ประกาศไว้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม2563***

สัตวแพทย์ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563  (เลื่อนเป็น 25-26 กันยายน 2563)

ทันตแพทย์ 29-30 สิงหาคม 2563  (เลื่อนเป็น31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563)

 

เวลา 10:00-15:30 (ค่ายไป-กลับ)

สถานที่ RHYTHM OF ARTS CREATIVE SPACE (อินทามาระ26 /2 ลงMRT สุทธิสาร ออก ประตุ 4)

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศณียบัตร

 

โดยในแต่ละสาขาวิชาจะแบ่งกลุ่มดังต่อไป(น้องๆเลือกตอนสมัครได้เลยคะ)

1.ด้านแพทยศาสตร์

เจาะลึกคณะแพทย์กับพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 4 มหาลัย 

น้องๆจะได้เรียนกับพี่หมอแบบจัดเต็ม! 

1 . พี่หมอก้อง (จบจากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันศึกษาปริญญาเอกด้านสูตินารีเวช)

2 . พี่หมอพลอย  (นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี )

3. พี่หมอแพร (นักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

4 พี่หมออาม ( แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลตำรวจ)

*หมายเหตุรายชื่อคุณหมออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมนะค้าเนื่องจากบางทีคุณหมออาจจะติดภาระกิจตรวจคนไข้ก็จะมีพี่ๆหมอคนอื่นๆมาให้ความรู้ผลัดปลี่ยนกันตามความเหมาะสมค่ะ*

   

- น้องๆจะได้เรียนปฏิบัติตลอดการมาเข้าค่ายไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำแต่ที่นี่เน้นให้น้องๆเห็นภาพมากที่สุดว่าถ้าน้องๆอยากจะเป็นหมอแล้วน้องๆต้องเตรียมตัวสอบเข้าอย่างไรเมื่อเรียนแล้วแต่ละชั้นปีต้องเรียนอะไรบ้าง  เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเป็นหมอเฉพาะทางด้านไหนได้บ้างซึ่งทั้งหมดเป็นการเรียนปฏิบัติหมดเลยค่ะ

 

- ตัวอย่างรูปแบบการเรียน :  ให้น้องๆแบ่งเป็นทีมทางพี่หมอของเราจะมีโจทย์ที่มีอาการของคนไข้มาให้น้องๆจะต้องแข่งกันวินิจฉัยโรคเป็นต้น  หรือทางเรามีภาพอวัยวะในร่างกายมาให้น้องๆแข่งกันหาศัพท์เฉพาะทางในบ่อบอลเป็นต้น 

 

“ สรุปคือเราเรียนแบบ Creative Learning แต่ยังคงเนื้อหาความรู้พื้นฐานและความรู้เบื้องลึกที่น้องๆควรจะรู้อยู่ซึ่งเข้มเข้าและสนุกแน่นอนนนนนนนนน !!!!”

 

- ท้ายชั่วโมงน้องๆจะได้แนะแนวกับคุณหมอแต่ละที่ว่ากว่าจะได้เป็นนักศึกษาแพทย์ต้องเตรียมตัวอย่างไรแต่ละคณะมีวิชาอะไรให้เรียนบ้างตลอดการเรียนแต่ละชั้นปีต่างกันอย่างไรไปจนถึงการบรรจุในโรงพยาบาลต้องทำอย่างไรเตรียมตัวอย่างไร 

 

2.ด้านสัตวแพทย์

รายละเอียดสัตวแพทย์กับพี่ๆจาก 3 มหาลัย 

🐶สัตวแพทย์จุฬาฯ

🐘สัตวแพทย์เกษตรฯ

🦁สัตวแพทย์มหิดล 

 

🐷🐘🦒

- น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสอบเข้าคณะสัตวแพทย์ของทั้ง3 มหาลัย 

- น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและรายวิชาเรียนอย่างละเอียด

- น้องๆจะได้Workshopเกี่ยวกับกายภาคของสัตว์ประเภทต่างๆการรักษาผ่านกระบวนการด้าน Creative learning อาทิเช่นจำลองสถานการณ์และร่วมประเมินอาการของสัตว์เลี้ยงเป็นต้น

- น้องๆจะได้เรียนกระบวนการผ่านเกมส์เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆของสัตว์พร้อมทั้งกระบวนการดูแลต่างๆ

-น้องๆทุกคนจะได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบการยื่นคะแนนโควต้าต่างๆเพื่อที่ทำให้น้องๆมีความพร้อมมากขึ้น 

- น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศณียบัตร

 

3.ด้านทันตแพทย์

ค่ายเจาะลึกคณะด้านทันตแพทย์กับพี่ๆจาก 3 มหาลัย

-ทันตแพทย์จุฬาฯ

-ทันตแพทย์มหิดล

-ทันตแพทย์มศว

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าค่าย 

-.การรู้จักอาชีพทันตแพทย์กับทีมพี่ๆโดยเน้นแนะแนวน้องๆเกี่ยวกับอาชีพรายวิชาเรียนประสบการณ์ภายในมหาลัย 

- WORKSHOP ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิชาทันตแพทย์ผ่านการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CREATIVE ที่ให้น้องๆได้เข้าใจง่ายขึ้น

- เจาะลึกเทคนิควิธีการเตรียมตัวสอบเข้าคณะทันตแพทย์ผ่านประสบการณ์ของพี่ๆและทันตแพทย์ที่ทำงานแล้ว

- น้องจะได้เพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันเพราะทุกกระบวนการเรียนรู้จะเน้นการทำงานเป็นกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์อภิปรายผ่านการทำงาน 

-น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศณียบัตร 

 

 

หมายเหตุ 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 4,500 บาท/1 สาขาวิชา(รวมอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างแล้วตลอด 2 วัน )

น้องๆเลือกมาได้มากกว่า1 สาขา

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการ รบกวนใส่กางเกงที่ขยับได้สะดวก 

 

 

 

ลงทะเบียนค่าย พี่หมอพบน้อง

ใบสมัครค่ายพี่หมอ พบน้อง