ประกาศเลื่อนค่ายทุกค่ายของเดือนมกราคม อย่างไม่มีกำหนด

และจะปรับเป็นค่ายออนไลน์ตามกำหนดการณ์ใหม่ 

ค่ายมกราคม 2021

1.ค่าย CREATIVE BUSINESS  (16-17มกราคม 2021)

ค่ายออนไลน์จัดขึ้นวันที่ 6-7กุมภาพันธ์ 2021

http://www.rhythm-of-arts.com/436395411

 

2.ค่าย BE DESIGNER (16-17 มกราคม 2021)

ค่ายออนไลน์จัดขึ้นวันที่ 6-7กุมภาพันธ์ 2021

 

 http://www.rhythm-of-arts.com/435114424

 

3.COUNT DOWN ติวสอบตรงการแสดง (16/17/23/24  มกราคม 2021)

http://www.rhythm-of-arts.com/436395447

 

4.คบเด็กสร้างบ้าน  (สถาปัตยกรรมศาสตร์16-17 มกราคม 2021)

ค่ายออนไลน์จัดวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2021

 http://www.rhythm-of-arts.com/436573598

 

5.ART OF LETTER (เจาะลึกด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 23-24 มกราคม 2021)

ค่ายออนไลน์จัดวันที่ 23-24 มกราคม 2021

http://www.rhythm-of-arts.com/436648242

 

6.ติสแตก (รวมนิเทศศาสตร์ 23-24 มกราคม 2021)

(ค่ายออนไลน์ 30-31 มกราคม 2021

http://www.rhythm-of-arts.com/435114594 

 

7.SUPER COM SCI (30-31 มกราคม 2021)

ค่ายออนไลน์ 30-31 มกราคม 2021

http://www.rhythm-of-arts.com/441685461

 

8. CAPSULE CAMP (16-17 มกราคม 2021 ) เจาะลึกด้านเภสัขกรรมศาสตร์

(ค่ายออนไลน์จัด 6-7 กุมภาพันธ์ 2021)

 http://www.rhythm-of-arts.com/433138677 

 

9. ANIMAL PLANET (30-31 มกราคม 2021 ) ค่ายเจาะลึกด้านสัตวแพทย์ 

(ค่ายออนไลน์จัด 30-31 มกราคม 2021)

http://www.rhythm-of-arts.com/439687314

 

10.ค่าย THE DENTIST CAMP (30-31 มกราคม 2021) 

(ค่ายออนไลน์ 30-31 มกราคม 2021)

http://www.rhythm-of-arts.com/443091858

 

 

SUPER ENGINEER 

ONLINE CAMP จัดวันที่13-14 กุมภาพันธ์ 2021

 

 
 
 

RHYTHM OF ARTS FEAT รายการว่านไปเรื่อย

RHYTHM OF ARTS

RHYTHM OF ARTS