ค่าย ON-SITE

มหกรรมเข้าค่ายสาขาต่างๆเปิดแล้ว

1.มหกรรมนิเทศศาสตร์

http://www.rhythm-of-arts.com/435114594

 

2.มหกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์

http://www.rhythm-of-arts.com/452087645

 

3.มหกรรม วิศวกรรมศาสตร์

http://www.rhythm-of-arts.com/439444181

 

4.มหกรรม สัตวแพทย์ VET FESTIVAL

http://www.rhythm-of-arts.com/452145540

 

5.มหกรรม อักษรศาสตร์ ARTS FEST

http://www.rhythm-of-arts.com/436648242

 

6.มหกรรม จิตวิทยา

http://www.rhythm-of-arts.com/440743817

 

7.Super com sci 

http://www.rhythm-of-arts.com/441685461

 

8.physical therapy ค่ายนักกายภาพบำบัด

http://www.rhythm-of-arts.com/452466729

 

9.Pharmacy festival เภสัชกรรมศาสตร์

http://www.rhythm-of-arts.com/439450851

 

10.Business festival

http://www.rhythm-of-arts.com/436395411

 

11.พี่หมอพบน้อง 

http://www.rhythm-of-arts.com/452315532

 

12.ติวการแสดง 

http://www.rhythm-of-arts.com/452026672

 

13.Sky camp การบิน นักบิน ธุรกิจการบิน แอร์ฯ วิทยุการบิน

http://www.rhythm-of-arts.com/439869065

 

 

SCAN เพื่อสมัคร

RHYTHM OF ARTS FEAT รายการว่านไปเรื่อย

RHYTHM OF ARTS

RHYTHM OF ARTS