RHYTHM OF ARTS 

CREATIVE LEARNING CENTRE 

เราคือพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่น้องๆได้เรียนรู้แบบไม่ปิดกั้น

โดยการเรียนการสอนไม่มีการตัดสินว่าผิดถูก เพียงแต่แนะนำและเปิดกว้างไปด้วยกัน

เพื่อน้องๆจะได้รู้จักตัวตนของตนเองได้มากขึ้น ปัจจุบันสถาบันของเรามีการเปิดสอนทั้งในรูปแบบWORKSHOP

แบบเจอกันและแบบออนไลน์ น้องๆระดับ มัธยมปลาย บุคคลทั่วไปสามารถติดตามข่าวสาร

และการสมัครได้ทางเว็ปไซต์หรือพูดคุยได้โดยตรงผ่าน Official line :@rhythmofarts

 

 

สมัครค่ายระดับมัธยมปลาย มีนาคม-พฤษภาคม 2564

 

ติสแตก (นิเทศศาสตร์)

20-21 มีนาคม 2564

เวลา 10:00-16:00

ปิดรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/435114594

 

 

คบเด็กสร้างบ้าน (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

20-21 มีนาคม 2564

เวลา9:30-15:30

ปิดรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/436573598

 

ANIMAL PLANET (สัตวแพทย์)

20-21 มีนาคม 2564

เวลา 10:00-16:00

ปิดรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/439687314

 

 

CAPSULE CAMP

27-28 มีนาคม 2564

เวลา10:00-16:00

ปิดรับสมัคร 24 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/439450851

 

BE DESIGNER (ออกแบบแฟชั่น)

27-28 มีนาคม 2564

เวลา 9:30-15:30

ปิดรับสมัคร 24 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/435114424

 

พี่หมอ..พบน้อง (แพทยศาสตร์)

3-4 เมษายน 2564

เวลา10:00-16:00

ปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/433007890 

 

JUSTICE WORLD (นิติศาสตร์)

3-4 เมษายน 2564 

เวลา 10:00-16:00

ปิดรับสมัครเวลา 1 เมษายน 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/439763688  

 

SUPER COM SCI 

3-4 เมษายน 2564

เวลา 10:00-16:00

ปิดรับสมัคร  31 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/441685461

 

 

LET"S FLY CAMP (ค่ายเจาะลึกด้านการบิน)

3-4 เมษายน 2564

เวลา 10:00-16:00

 

 

THE TOP BUSINESS(บริหารและการบัญชี )

24-25 เมษายน 2564

ปิดรับสมัคร 22 เมษายน 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/448639602

 

THE DENTIST เจาะลึกด้านทันตแพทย์

24-25 เมษายน 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/443091858

 

ค่าย SUPER ENGINEER 19 เจาะลึกด้านวิศวกรรมศาสตร์

24-2 

 

SCAN HERE

RHYTHM OF ARTS FEAT รายการว่านไปเรื่อย

RHYTHM OF ARTS

RHYTHM OF ARTS