ค่ายเพื่อน้องๆ ม.3 -ม.6

1.SUPER ENGINEER

ค่ายเจาะลึกด้านวิศวกรรมศาสตร์

http://www.rhythm-of-arts.com/439444181

 

2.ANIMAL PLANET

ค่ายเจาะลึกสัตวแพทย์

http://www.rhythm-of-arts.com/439687314

 

3.BE DESIGNER 

ค่ายเจาะลึกด้านออกแบบแฟชั่นดีไซน์

http://www.rhythm-of-arts.com/435114424

 

4.คบเด็กสร้างบ้าน 

ค่ายเจาะลึกด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

http://www.rhythm-of-arts.com/436573598

 

5 SUPER COM SCI

ค่ายเจาะลึกด้าน computer science

http://www.rhythm-of-arts.com/441685461

 

6.ART OF LETTERS 37

ค่ายเจาะลึกด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

http://www.rhythm-of-arts.com/436648242

 

7.CREATIVE BUSINESS 22

ค่ายเจาะลึกด้านบริหาร การบัญชี และการตลาด 

http://www.rhythm-of-arts.com/436395411

 

8.THE DENTIST CAMP

ค่ายทันตแพทย์

http://www.rhythm-of-arts.com/443091858

 

9.LET FLY CAMP

ค่ายการบิน CARGO นักบิน ขนส่ง วิทยุการบิน แอร์ฯ

http://www.rhythm-of-arts.com/439869065

 

 

 

ค่ายเรียนWORKSHOP เฉพาะทาง อายุเท่าไหร่ก็เรียนได้

1.เขียนบท Script Writing Online camp

http://www.rhythm-of-arts.com/439650474

RHYTHM OF ARTS FEAT รายการว่านไปเรื่อย

RHYTHM OF ARTS

RHYTHM OF ARTS