อัพเดทค่ายเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2020

October

1.Be designer (ค่ายเจาะลึกด้านออกแบบแฟชั่น 17-18 ตุลาคม 2020

2.Capsule camp (ค่ายเจาะลึกด้านเภสัชกรรมศาสตร์) 17-18 ตุลาคม 2020

3.Count down 9 (ติวสอบตรงศิลปกรรมฯ การแสดง 17-20 ตุลาคม 2020

4. Super engineer  (เจาะลึกด้านวิศวะ รุ่น16 17-18 ตุลาคม 2563)

 
 
 
November 2020
1. The dentist camp (ค่ายเจาะลึกทันตแพทย์) 14-15 พ.ย.2020
 
2. Super com sci (ค่ายเจาะลึกด้าน Computer Sci 7-8 พ.ย 2020
 
 
3. Arts of letters (ค่ายเจาะลึกด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 28-29 พ.ย2020
 
 
4. ติสแตก (ค่ายเจาะลึกด้านนิเทศศาสตร์ 21-22 พ.ย 2020
 
 
5. Animal planet (ค่ายเจาะลึกด้านสัตวแพทย์ 21-22 พ.ย2020)
 
6. Super engineer (ค่ายเจาะลึกด้านวิศวกรรมศาสตร์ 21-22 พ.ย 2020)
 
 
7. Let fly camp ( ค่ายเจาะลึกด้านอุตสาหกรรมการบิน28-29 พ.ย2020
 
8. คบเด็กสร้างบ้าน (ค่ายเจาะลึกด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21-22 พ.ย 2020
 
9.CREATIVE BUSINESS (ค่ายเจาะลึกด้านบริหาร 28-29 พ.ย.2020)
 

RHYTHM OF ARTS FEAT รายการว่านไปเรื่อย

RHYTHM OF ARTS

RHYTHM OF ARTS