มีนาคม 2562

ค่ายเดือนมีนาคม-เมษายน 2562

(สำหรับน้องๆ14-18ปี)

ARTS OF LETTERS (อักษรศาสตร์ -ศิลปศาสตร์)

http://www.rhythm-of-arts.com/436648242

 

ติสแตก (นิเทศศาสตร์ )

http://www.rhythm-of-arts.com/435114594

 

พญา สิงห์  (รัฐศาสตร์ )

http://www.rhythm-of-arts.com/439631910

 

SUPER ENGINEER (วิศวะฯ)

http://www.rhythm-of-arts.com/439444181

 

พี่หมอพบน้อง (สัตวแพทย์ /ทันตแพทย์ /แพทย์)

http://www.rhythm-of-arts.com/433007890

 

BE DESIGNER (FASHION DESIGN)

http://www.rhythm-of-arts.com/435114424

 

ถึงใจ จิตวิทยา

http://www.rhythm-of-arts.com/440743817

 

คบเด็กสร้างบ้าน (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

http://www.rhythm-of-arts.com/436573598

 

BIG LAW (นิติศาสตร์)

http://www.rhythm-of-arts.com/439763688

 

LET FLY  การบิน

http://www.rhythm-of-arts.com/439869065

 

 PASSPORT CAMP การท่องเที่ยว

http://www.rhythm-of-arts.com/436631696

 

RHYTHM OF ARTS

RHYTHM OF ARTS