RHYTHM OF ARTS 

CREATIVE LEARNING CENTRE 

เราคือพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่น้องๆได้เรียนรู้แบบไม่ปิดกั้น

โดยการเรียนการสอนไม่มีการตัดสินว่าผิดถูก เพียงแต่แนะนำและเปิดกว้างไปด้วยกัน

เพื่อน้องๆจะได้รู้จักตัวตนของตนเองได้มากขึ้น ปัจจุบันสถาบันของเรามีการเปิดสอนทั้งในรูปแบบWORKSHOP

แบบเจอกันและแบบออนไลน์ น้องๆระดับ มัธยมปลาย บุคคลทั่วไปสามารถติดตามข่าวสาร

และการสมัครได้ทางเว็ปไซต์หรือพูดคุยได้โดยตรงผ่าน Official line :@rhythmofarts

 

 

ค่ายที่เปิดรับสมัคร 

 1.Super Engineer 19  (วิศวกรรมศาสตร์)

รับสมัคร ม.ต้น- ม.ปลาย (แยกคลาสกันเรียน)

http://www.rhythm-of-arts.com/439444181

 

2.ANIMAL PLANET  (สัตวแพทย์)

รับเฉพาะ ม.ปลาย 

http://www.rhythm-of-arts.com/439687314

 

3.คบเด็กสร้างบ้าน (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

รับเฉพาะ ม.ปลาย

http://www.rhythm-of-arts.com/436573598

 

4.TOP BUSINESS (ด้านธุรกิจและการตลาด)

รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย (แยกคลาสกันเรียน)

http://www.rhythm-of-arts.com/448639602

 

5.ART OF LETTERS เจาะลึกด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์

รับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

http://www.rhythm-of-arts.com/436648242

 

6.THE DENTIST (ค่ายเจาะลึกด้านทันตแพทย์)

รับเฉพาะน้องๆม.ปลาย

http://www.rhythm-of-arts.com/443091858

 

ค่ายออนไลน์สาขาต่างๆ  (Online Camp ) พ.ค-มิถุนายน2564

1.ค่าย Engineer talks 

http://www.rhythm-of-arts.com/449375475

 

2. ค่าย World Architect (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

 

3. ค่ายพี่หมอ พบน้อง ..( แพทย์ /ทันตแพทย์ สัตวแพทย์) 

http://www.rhythm-of-arts.com/449433025

 

 

SCAN HERE

RHYTHM OF ARTS FEAT รายการว่านไปเรื่อย

RHYTHM OF ARTS

RHYTHM OF ARTS