• ค่ายเจาะลึกคณะด้านนิเทศศาสตร์น้องๆจะได้เจาะนึกแนวปฏิบัติที่จะพาไปรู้จักกับโลกของนิเทศศาสตร์

  ค่ายไปกลับ สถานที่Rhythm of arts creative space ซ .อินทามาระ 26/2 ใกล้ Mrt สุทธิสาร
  🎥สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากการเข้าค่าย🎥

  ค่ายนี้จะเจาะลึกทั้ง9คณะด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อให้น้องๆได้เข้าใจเกี่ยวกับสาขานิเทศศาสตร์ ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง ทั้งในเรื่องของกระบวนการทำ ภาพยนตร์ , โฆษณา , การแสดง ฯลฯ ร่วมเจาะลึกกันที่นี่คะ

  น้องๆจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดแบบมืออาชีพ เช่นกิจกรรมที่ให้น้องๆเรียนรู้ด้านนิเทศฯ และวารสารศาสตร์ โดยการทำความรู้ที่กำลังจะได้เรียนในค่าย มาสร้างเป็นภาพยนตร์ สั้น หรือแม้กระทั่งการสร้างละครเวทีของตัวเอง น้องๆ จะได้รู้ความแตกต่างทางการเรียน ของทั้ง9คณะ แนวทางในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  น้องๆจะได้รู้รูปแบบวิชาเรียน ในมหาลัย ว่ามีวิชาอะไรบ้าง และมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร การแนะนำอาชีพในอนาคตของสายนิเทศศาสตร์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆที่น้องๆสามารถเข้าใจ

  น้องๆจะได้ปรึกษากับพี่ๆได้อย่างเจาะลึกและถึงแก่น กระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ขอน้องๆอย่าคาดหวังถึงการนั่งเรียนนั่งฟัง แต่การเรียนที่นี่ เน้นการปฎิบัติ ลงมือทำ เพื่อสร้างความเข้าใจ และการปฎิสัมพันธ์แบบกลุ่มที่จะสร้างความสนิทกันให้แก่น้องๆ และน้องๆจะมีเพื่อนที่คอยปรึกษาและรักในสิ่งเดียวกัน

  น้องๆทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมโครงการ (สามาถนำไปใส่พอร์ตได้นะคะ)

  หมายเหตุ

  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 1,550บาทเท่านั้น
  (ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายในการเรียนปฎิบัติ ด้านภาพยนตร์ โฆษณา การแสดง. ละครเวที และสื่อนิเทศศาสตร์ ทั้งหมดแล้ว)

  ขอให้น้องๆใส่ชุดที่ขยับได้สะดวก และสวมใส่หน้ากากอนามัยมานะคะ

  ขอความร่วมมือนำผลวัคซีนมาแสดงตอนวันเข้าค่าย

  หากรัฐบาลมีการประกาศปิด ทางโครงการจะปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ทันที

RHYTHM OF ARTS

ใบสมัคร ค่ายมหกรรม นิเทศศาสตร์

โปรดทำตามขั้นตอนการสมัคร