มหกรรม ติว ติด ตรง

มหกรรมติวติดตรง !

จัดเต็ม 3 สาขา 

1.สถาปัตย์

2.ออกแบบแฟชั่น

3.นิเทศศิลป์

 

 

พบกันวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

เวลา 10:00-15 :30.

สถานที่ RHYTHM OF ARTS CREATIVE SPACE(ซอยอินทามาระ26/2)

MRT สุทธิสาร (ทางออกประตู 4)

 

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับกับการเข้าร่วมโครงการ

 

1.น้องๆจะได้รับการติวในสายศิลปะแขนงต่างๆโดยจะเน้นเพื่อการสอบเข้า 

และเทคนนิคการสอบที่จะจัดเต็มให้น้องๆ

 

2.จะมีการแบ่งฐานต่างๆเพื่อจะให้น้องๆได้เข้าถึงในแต่ละห้องเรียน

 

3.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้ลองสร้างผลงานและทดลองทำข้อสอบความถนัดในสายการเรียนที่ตนเองอยากจะเข้า โดยน้องๆจะได้ลองทำโจทย์ พร้อมสร้างผลงานใส่พอร์ตของแต่ละคน ที่ใช้โจทย์แตกต่างกัน 

 

4.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร

 

5.น้องๆที่เข้าร่วมมหกรรมนี้จะได้เพื่อนที่ชอบสายการเรียนเดียวกัน 

 

 

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมมหกรรมเพียง 2,950บาทเท่านั้น

น้องๆที่เข้าร่วมมหกรรมนี้ควรแต่งกายที่ขยับได้สะดวก

ใบสมัคร ติว ติด ตรง