รายละเอียด โครงการติวCOUNT DOWN ปี7
โครงการ count down เป็นโครงการติวอบตรงสำหรับน้องๆที่สนใจที่ต้องการสอบเข้าในคณะด้านการแสดง ต่อไปนี้
-ศิลปกรรมศาสตร์ การละคอน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
-ศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงและกำกับการแสดง มศว
-ศิลกรรมศาสตร์ การแสดง ม.บูรพา

รายวิชาติว
-การแสดง
น้องๆมาได้ทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน
-Port-folio
-ข้อเขียนความถนัดทางทฤษฏีละคร


น้องๆจะได้เรียนกับครูตาว ครูเตย และครูกานพลู
ครูตาว ณัฐวดี กาญจนสูตร จบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับสองด้าน theatre in education
ครูเตย ประภัสสร กาญจนสูตร จบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้านกำกับการแสดง
ครูกานพลู จบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เอกกำกับการแสดง

ประสบการณ์การสอนมากกว่า 6 ปี
น้องๆที่เข้าร่วมโครงการมีน้องๆสามารถสอบติดได้ทุกปี

การแต่งกายมาเข้าร่วมโครงการ
1ชุดที่ขยับได้สะดวก พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ที่เอามา คือ ปากกา และสมุด ส่วนตัว

วันที่ 31 มกราคม -3 กุมภาพันธ์
เวลา 13:30-16:30 (ถ้าวันไหนเลิกช้าจะแจ้งในคลาสนะคะ)
สถานที่ Rhythm of Arts Creative space อินทามาระ 26/2)
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 4,200บาท

ลงทะเบียนค่าย COUNT DOWN