ค่ายคบเด็กสร้างบ้าน

ค่ายเจาะลึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจาก 3 มหาลัยชั้นนำ สถาปัตย์ จุฬา

สถาปัตย์ ธรรมศาสตร์

สถาปัตย์ ลาดกระบัง

 

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้สมัครได้มีโอกาสได้เรียนรู้พูดคุยเกี่ยวกับสาขาวิชาเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.ผู้สมัครจะได้เรียนรู้กับสถาปนิก ซึ่งมีประสบการณ์ทางการทำงานด้านสถาปนิกหลากหลายคน เพื่อจะได้เรียนรู้หลากหลายสไตล์ เรียนในรูปแบบการเรียนแบบใหม่

3.เน้นการลงมือปฎิบัติงาน มีกระบวนการ Discussion และมีการเรียนผ่านเกมส์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ศิลปะเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอ

4.ทดลองทำข้อสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT4

5.ทดลองทำโจทย์งานจริงที่สถาปนิกคือได้รับจากลูกค้า โดยน้องๆจะได้ลองทำ นำเสนอแบบจัดเต็ม

6.ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับผลงานใส่ PORT-FOLIO ซึ่งสามารถนำยื่นเข้ามหาลัยได้

7.หลังเข้าร่วมค่ายผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับใบประกาศนียบัตร (ไฟล์ ONLINE) ให้ผู้สมัครสามารถยื่นสมัครได้หลายมหาลัย

 

วันจัดกิจกรรม

วันที่ 12-13 มีนาคม 2565

เวลา 10:00-15:00

ค่ายเป็นค่าย ON SITE 

สถานที่ RHYTHM OF ARTS CREATIVE LEARNING CENTRE ( MRT สุทธิสาร )

หากสถานการณ์โควิดไม่ดี รัฐบาลควบคุมสถาการณ์ไม่ได้ และยอดยังเยอะอยู่ทางโครงการจะมีการปรับเป็นออนไลน์ ซึ่งน้องๆจะได้อุปกรณ์ส่งให้ทางบ้านทันที อาทิเช่น อุปกรณ์ตัดโมเดล การวาด โครงสร้างต่างๆ

 

จำนวนที่รับ 25-30 คนเท่านั้น

เพื่อความทั่วถึงทางการเรียน เพราะจะมีการตรวจงานแบบรายคน มีการทำงานกลุ่มต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 3,330 บาทเท่านั้น

รวมอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดแล้ว

 

 

หมายเหตุ 

ทางโครงการอาจมีเปลี่ยนแปลงเป็นค่ายออนไลน์ทันทีและจะมีการส่ง box set ไปให้แก่น้องๆทุกคน ได้เรียนจัดเต็มเหมือนค่ายจริงแน่นอน หากสถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้น


ขอให้น้องๆนำผลตรวจ หรือใบโควิดมาแสดงให้ทางโครงการ 

หากน้องๆอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโปรดแจ้งทางแอดมินผ่าน Official line เพื่อขอลงทะเบียนเรียนชดเชยในครั้งต่อๆไป

ใบสมัครค่ายคบเด็กสร้างบ้าน

โปรดทำตามขั้นตอนการสมัคร :)