กฎการสมัครและการยกเลิกการสมัคร

  •  สำหรับน้องๆที่ลงสมัครทางโครงการขอให้แน่ใจก่อนเพราะทุกโครงการรับจำนวนจำกัด และไม่อยากให้เสียสิทธิผู้อื่นคะ
  •  น้องๆที่จ่ายเงินแล้ว หากมาไม่ได้ สามารถได้รับการโอนเงินคืนเต็มจำนวนในกรณี ยกเลิกก่อนเริ่มค่าย  6 สัปดาห์เท่านั้น  แต่หลังจากนั้นไม่สามารถคืนเงินได้
  •  น้องๆสามารถมาชดเชยครั้งต่อไปได้ หากไม่สามารถมาได้ เพื่อเป็นการใช้สิทธิของตนเองและไม่เสียสิทธิผู้อื่น
  •  ติดต่อโครงการได้ที่ 0989296199 หรือ Email rhythmofarts.info@gmail.com