SUPER ENGINEER 19

รบกวนอ่านให้ครบถ้วนด้วยนะคะ

ค่าย SUPER ENGINEER รุ่นที่ 19
(ค่ายเจาะลึกคณะวิศวกรรมศาสตร์กับพี่ๆจาก 4 มหาวิทยาลัย)
โดยน้องๆจะได้พบพี่ๆจาก
 
1.วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
2.วิศวกรรมศาสตร์ มหิดล
3.วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรฯ
4.วิศวกรรมศาสตร์  ลาดกระบัง
 
พบกัน เสาร์ อาทิตย์ที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:00-16:00
สถานที่ Rhythm of arts Creative space (ซอยอินทามาระ 26/2,MRT สุทธิสาร ออกประตู4 )
 
สิ่งที่น้องๆจะได้เรียนรู้จากการเข้าค่าย 
 
1.น้องๆจะได้Workshop เกี่ยวกับวิศวกรรมฯ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น วิศวกรรมเครื่องยนตร์ /วิศวกรรม ไฟฟ้า /
วิศวะ ไฟฟ้า(การทดลองต่อวงจรไฟฟ้า ) วิศวะ โยธา ( การวางโครงสร้างตึกผ่านเกมส์) เป็นต้น โดยจะเรียนผ่านกระบวนการCreative Learning ที่ให้น้องๆได้ลองทำ ช่วยกันแสดงความเห็นกัน แบบไม่มีใครมาตัดสินว่าสิ่งที่ทำนั้น ไม่ถูกวิธี เน้นการลองทำ ลงมือ สร้างประสบการณ์ และให้น้องๆได้เรียนรู้ไปด้วยกัน เรียนให้สนุก แล้วผู้เรียนจะมีความสุขเอง
 
2.น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาเรียน เอก สาขาต่างๆในมหาลัย เพื่อให้น้องๆได้เห็นความแตกต่างเชิงหลักสูตร ผ่าน
การแชร์ประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ หรือ ทำงานแล้วในสายวิศวกรรมฯ
 
3.ได้ทดลองทำแบบฝึกเกี่ยวกับความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเจาะลึกเทคนิคให้แก่น้องๆ
 
4.น้องๆจะได้ Workshop กับเพื่อนๆที่มีเป้าหมายในสายงานเดียวกัน พร้อมทั้งได้สร้างสังคมใหม่ ที่สามารถ ทดลอง ลองทำ
เพื่อให้ตัวน้องๆนั้นได้รู้ตัวว่า ตนเองจะสามารถไปในทิศทางไหนได้บ้าง
 
5.น้องๆสามารถปรึกษาพี่ๆได้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้รับข้อมูลด้านการทำงานของวิศวกรรม ในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเลือกการเรียนของน้องๆ
 
6.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้วางแผนและเตรียมตัวเส้นทางวิศวกร ไปด้วยกัน 
 
7.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทั้งโครงการจะมีการถ่ายรุปการ Workshop ของน้องๆ เพื่อน้องๆสามารถ
นำไปใส่พอร์ตเพื่อยื่นเข้ามหาลัยได้
 
 
หมายเหตุ 
การแต่งกาย สวมชุดที่ขยับได้สะดวกเนื่องจากจะมีการ Workshop
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย 3,900บาท (รวมค่าอุปกรณ์ในการทำ Workshop ต่างๆทั้งหมดแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากนี้)
น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศณียบัตร
รับไม่เกิน 35-40 คนเท่านั้น  เพื่อความทั่วถึงทางการเรียน และการทำSocial distancing
รับ ม.1- ม.3 และ ม.4-ม.6 (ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายเรียนแยกกัน)
 

Super engineer 19

โปรดทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมค่าย