SUPER ENGINEER

 

ค่าย SUPER ENGINEER 
ค่ายเจาะลึกวิศวกรรมศาสตร์กับทีมพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 3 มหาลัยชั้นนำ
-จุฬา
-เกษตร
-มหิดล
 
 
พบกันวันที่30เมษายน 2565
เวลา 13:00-16:00
สถานที่ (เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet และ Line ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้)
 
 
 
สิ่งที่น้องๆจะได้เรียนรู้จากการเข้าค่าย 
 
1.น้องๆจะได้Workshop เกี่ยวกับวิศวกรรมฯ ในด้านต่างๆ
อาทิเช่น วิศวกรรมเครื่องยนตร์ /วิศวกรรม ไฟฟ้า /
วิศวะ ไฟฟ้า(การทดลองต่อวงจรไฟฟ้า ) วิศวะ โยธา ( การวางโครงสร้างตึกผ่านเกมส์) เป็นต้น โดยจะเรียนผ่านกระบวนการCreative Learning ที่ให้น้องๆได้ลองทำ ช่วยกันแสดงความเห็นกัน แบบไม่มีใครมาตัดสินว่าสิ่งที่ทำนั้น ไม่ถูกวิธี เน้นการลองทำ ลงมือ สร้างประสบการณ์ และให้น้องๆได้เรียนรู้ไปด้วยกัน เรียนให้สนุก แล้วผู้เรียนจะมีความสุขเอง
 
2.น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาเรียน เอก สาขาต่างๆในมหาลัย เพื่อให้น้องๆได้เห็นความแตกต่างเชิงหลักสูตร ผ่านการแชร์ประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ หรือ ทำงานแล้วในสายวิศวกรรมฯ
 
3.ได้ทดลองทำแบบฝึกเกี่ยวกับความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเจาะลึกเทคนิคให้แก่น้องๆ
 
4.น้องๆจะได้ Workshop กับเพื่อนๆที่มีเป้าหมายในสายงานเดียวกัน พร้อมทั้งได้สร้างสังคมใหม่ ที่สามารถ ทดลอง ลองทำ
เพื่อให้ตัวน้องๆนั้นได้รู้ตัวว่า ตนเองจะสามารถไปในทิศทางไหนได้บ้าง
 
5.น้องๆสามารถปรึกษาพี่ๆได้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้รับข้อมูลด้านการทำงานของวิศวกรรม ในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเลือกการเรียนของน้องๆ
 
6.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้วางแผนและเตรียมตัวเส้นทางวิศวกร ไปด้วยกัน 
 
7.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร น้องๆสามารถถ่ายรูประหว่างเรียนเพื่อใช้ในลงพอร์ตยื่นเข้ามหาลัยได้ 
 
 
หมายเหตุ 
 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย 1,550 บาท เท่านั้น
(รวมค่าอุปกรณ์ในการทำ Workshop ต่างๆทั้งหมดแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากนี้)
 
 
 
 
หมายเหตุ 

น้องๆจะได้รับที่ต่อวงจรไฟฟ้าส่งให้ถึงบ้าน

 
 
 
 

SUPER ENGINEER

โปรดทำตามขั้นตอนการสมัคร