Capsule Camp

ค่าย Capsule camp (รบกวนอ่านให้ครบถ้วน)

ค่ายเจาะลึกแบบสุดๆกับคณะเภสัชศาสตร์กับทีมพี่ๆ ศิษย์ เก่าจาก 3 มหาลัย 

•พี่ๆที่จบจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาฯ

•พี่ๆที่จบจากคณะเภสัชศาสตร์มหิดล

•พี่ๆที่จบจากคณะเภสัชศาสตร์มศว  

 

27-28 มีนาคม 2564

เวลา10:00-16:00

ปิดรับสมัคร 24 มีนาคม 2564

สถานที่ Rhythm of arts creative space(ซอยอินทามาระ26/2) 

MRTสุทธิสาร 

 

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าค่าย 

  1. น้องๆที่เข้าร่วมค่ายจะได้เรียนรู้วิชาการเรียนด้านเภสัชกรรมผ่านการWorkshop ที่น้องๆจะได้ทดลองลงมือทำผ่านกระบวนการ Creative learning เช่นการจำลองสถานการณ์ว่าน้องๆทำงานด้านเภสัชและต้องจ่ายยาให้ผู้ป่วยต้องจ่ายยาจากปัจจัยอะไรบ้างเป็นต้น 
  2. น้องๆจะได้เจาะลึกเทคนิคการเตรียมตัวเพื่อใช้การสอบเข้าระบบใหม่ TCAS 
  3. น้องๆจะได้เรียนรู้อาชีพในอนาคตทั้งในเรื่องการทำงานตัวเลือกในอนาคต
  4. น้องๆจะได้เรียนรู้สังคมในมหาลัยผ่านการบอกเล่าจากพี่ๆและจะได้มีโอกาสได้ซักถามอย่างใกล้ชิด
  5. ร่วมเรียนรู้ผ่านกลุ่มเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
  6. น้องๆจะได้เรียนรู้และสนุกสนานไปกับการเรียนผ่านการลงมือทำปฎิบัติลองคิดลองทำอย่างเต็มที่
  7. น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศณียบัตร

 

หมายเหตุ

-น้องๆที่เข้าร่วมค่ายรบกวนใส่ชุดที่ขยับได้สะดวก

-ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ 3,900 บาท

(โครงการนี้จัดโดย Rhythm of Arts Creative Learning Center  ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางมหาลัยใดๆ)

 

 

 

ลงทะเบียนค่าย CAPSULE