LULLABY YOGA

CREATIVE DRAMA WITH YOGA SESSION

ทุกวันเสาร์ เวลา 10:00-11:00 น สถานที่ RHYTHM OF ARTS (CREATIVE SPACE )คลาสแรกเริ่มวันที่ 5 พฤษภาคม -9มิถุนายน 2561

ซอย อินทามาระ 26/2 ใกล้ MRT สุทธิสาร 

 

-จำนวนรับน้องๆที่อายุ 3-6 ปี จำนวนรับไม่เกิน 12 คนเท่านั้น 

-ครูผู้สอน ครูตาว ณัฐวดี กาญจนสูตร ผ่านการฝึกอบรมโยคะ 300 ชม พร้อมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านละครสำหรับเด็ก จบปริญญาตรี สาขาละครเพื่อการศึกษาจากมหาลัยธรรมศาสตร์

-ครูสร้อย จบการศึกษาทางด้านละครเพื่อการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบด้าน CREATIVE DRAMA ในระดับปริญญาโท ประเทศอังกฤษ

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากกระบวนการฝึกโยคะผ่านหลักสูตร CREATIVE DRAMA

1.โยคะสำหรับเด็กเล็กนั้นให้มากกว่าแค่การฝึกโยคะ

นอกจากเด็ก ๆ ได้ฝึกโยคะท่าต่าง ๆ แล้ว ในชั้นเรียนโยคะสำหรับเด็กเล็กนั้นยังประกอบไปด้วยกิจกรรมการร้องเพลง การเคลื่อนไหวแบบสร้างสรรค์ การเล่านิทาน ฯลฯ ซึ่งทำให้เด็กเกิดจินตนาการสร้างสรรค์

2.การฝึกโยคะเด็ก นั้นช่วยเด็กๆในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

โดยผ่านท่าทางและการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เด็กเล็ก ๆ จะได้ใช้งานกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้อย่างเหมาะสมเหมือนกับการวิ่ง การกระโดด การเดิน การทรงตัว และอื่นๆ

3.การฝึกโยคะนั้นสามารถช่วยให้เด็กมีสมาธิและความสนใจได้นานขึ้น

การฝึกโยคะนั้นสามารถช่วยให้เด็กเล็กนั้นเพิ่มความสนใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้นาน โดยการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแบบที่ให้เด็ก ๆ เป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องการสมาธิ

4.โยคะสำหรับเด็กเป็นการฝึกพื้นฐานทักษะทางสังคมที่สำคัญ

การได้ฝึกโยคะร่วมกัน เด็ก ๆ จะได้เริ่มต้นในการเรียนรู้ทักษะทางด้านสังคม ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถปรับตัวได้ดีเมื่อเข้าโรงเรียน เด็ก ๆ จะมีโอกาสในการฝึกที่จะฟังและทำตามคำสั่ง มีส่วนร่วมในการเล่นที่เสริมสร้างจินตนาการและได้สลับกันเล่นสิ่งของต่าง ๆ กับเด็กคนอื่น

5.การฝึกโยคะเด็ก นั้นช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างปลอดภัย

โยคะสำหรับเด็กเล็กนั้นทำให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไว้ร่างกาย เพราะการตอบสนองของเด็กนั้นจะไม่เหมือนกับผู้ใหญ่โดยจะไม่พาให้ตัวเองไปเจ็บตัว ดังนั้นถ้ามีสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดเด็กก็จะหยุด หรือเลิกที่จะทำท่านั้น ซึ่งเด็กเล็กนั้นมีความสามารถในการจัดการการเคลื่อนไหวของตัวเองให้อยู่ในระดับที่พวกเขารู้สึกสบายและไม่อึดอัดได้ดีทีเดียว

6.การฝึกโยคะเด็ก จะช่วยให้เด็กรู้จักที่จะจัดการกับความเครียด ความวิตกกังลง และปลอบโยนตัวเอง

โยคะนั้นจะสอนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักวิธีการหายใจและการแสดงออก ทั้งสองสิ่งนี้เป็นทักษะอันสำคัญสำหรับการจัดการความเครียด ความวิตกกังวล ลดความก้าวร้าวและความรู้สึกอื่นๆ

7.การฝึก โยคะเด็ก สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจของเด็กๆ

เพราะในวัยเด็กคือช่วงวัยที่มีความสนุกสนาน การทำท่าทางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ จะทำให้พวกเขามีความมั่นในใจในการขยับร่างกายมากขึ้นและกล้าที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองมากขึ้น

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม 3,250 บาท 

 

ลงทะเบียน LULLABY YOGA