พญาสิงห์ (4 สิงห์ 4 มหาลัย) ครั้งที่ 6

รายละเอียดโครงการ รัฐศาสตร์ รวมพี่ๆจาก 4 มหาลัย ครั้งที่ 9


สอนโดยทีมพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากคณะ รัฐศาสตร์ จำนวน 3 มหาวิทยาลัย ดังนี้


1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ

1. น้องๆ จะได้เรียนปฏิบัติที่เข้มข้นและสนุกเกี่ยวกับพื้นฐานรัฐศาสตร์ โดยมีโจทย์ปฏิบัติและข้อเขียนให้น้องๆได้ฝึกทำในคลาสเรียน

2. รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ CREATIVE LEARNING เป็นการสอนโดยใช้เกมส์รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นสื่อกลางทำให้น้องๆเรียนสนุกและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น เกมส์ทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจเอกต่างๆ ในคณะ อย่างถ่องแท้ เช่น ให้หัวข้อคดี และให้น้องๆ โต้แย้ง (debate) กันเพื่อฝึกฝนการว่าความและเรียนรู้ข้อกฎหมายไปในตัว เป็นต้น

3. น้องๆ จะได้เจาะลึกคณะรัฐศาสตร์ ในแต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่ามีกี่เอก แต่ละเอกแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร

4. รวมไปถึงรูปแบบการสอบเข้าว่ามีการสอบกี่แบบ/ต้องเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์อย่างไร/ต้องเตรียม Portfolio อย่างไรให้น่าสนใจเพื่อพิชิตการสอบ TCAS

5. น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร

 

รายละเอียด วัน เวลาเข้าร่วมโครงการ
สถานที่ RHYTHM OF ARTS CREATIVE SPACE
(MRTสุทธิสาร ซอยอินทามาระ26/2 
วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 25-26 มกราคม 2563 (เลื่อนจาก18/19 นะคะ ) 
เวลา 10:00-16:30(ค่ายไป-กลับ) 

 

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 3,900 บาท

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการกรุณาใส่ชุดที่ขยับได้สะดวกเนื่องจากจะมีการเวิร์คช็อปภายในคลาสทั้งวัน

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร

วิธีการสมัครค่าย POLITICAL SCIENCE

 

ADD OFFICIAL LINE :  @rhythmofarts (มี @)

เพื่อส่งรายละเอียดการสมัครมาที่ Official line :@rhythmofarts

1.ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น

2. ระดับชั้น /โรงเรียน

3.เบอร์ โทร LINE ID พร้อมพิมลงท้าย Political science camp 9

 

หลังจากพิมทั้งหมดแล้ว ส่งมาที่ Official Line id : @rhythmofarts

น้องผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ รายละเอียดเลขบัญชีเพื่อใช้ในการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ

 

- สำหรับน้องๆที่ลงสมัครทางโครงการขอให้แน่ใจก่อนเพราะทุกโครงการรับจำนวนจำกัด

และไม่อยากให้เสียสิทธิผู้อื่นคะ

-น้องๆที่จ่ายเงินแล้ว หากมาไม่ได้ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

- แต่น้องๆสามารถมาชดเชยครั้งต่อไปได้ หรือครั้งที่สะดวกได้

- ติดต่อโครงการได้ที่ 0989296199 /0946351691 หรือ Email rhythmofarts.info@gmail.com