พญาสิงห์ (4 สิงห์ 4 มหาลัย) ครั้งที่ 6

รายละเอียดโครงการ รัฐศาสตร์ รวมพี่ๆจาก 4 มหาลัย ครั้งที่ 6


สอนโดยทีมพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากคณะ รัฐศาสตร์ จำนวน 4 มหาวิทยาลัย ดังนี้


1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

*** ค่ายนี้จัดทำโดยกลุ่ม RHYTHM OF ARTS และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคณะ/มหาลัยดังกล่าวทั้งสิ้น ***

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ

1. น้องๆ จะได้เรียนปฏิบัติที่เข้มข้นและสนุกเกี่ยวกับพื้นฐานรัฐศาสตร์ โดยมีโจทย์ปฏิบัติและข้อเขียนให้น้องๆได้ฝึกทำในคลาสเรียน

2. รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ CREATIVE LEARNING เป็นการสอนโดยใช้เกมส์รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นสื่อกลางทำให้น้องๆเรียนสนุกและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น เกมส์ทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจเอกต่างๆ ในคณะ อย่างถ่องแท้ เช่น ให้หัวข้อคดี และให้น้องๆ โต้แย้ง (debate) กันเพื่อฝึกฝนการว่าความและเรียนรู้ข้อกฎหมายไปในตัว เป็นต้น

3. น้องๆ จะได้เจาะลึกคณะรัฐศาสตร์ ในแต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่ามีกี่เอก แต่ละเอกแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร

4. รวมไปถึงรูปแบบการสอบเข้าว่ามีการสอบกี่แบบ/ต้องเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์อย่างไร/ต้องเตรียม Portfolio อย่างไรให้น่าสนใจเพื่อพิชิตการสอบ TCAS

5. น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร


รายละเอียดต่างๆของโครงการ

รับสมัครน้องๆมัธยม 4-6
สถานที่ RHYTHM OF ARTS CREATIVE SPACE
(MRTสุทธิสาร ซอยอินทามาระ26/2)
ค่าคอร์สเรียน : 3,900บาท 
วันเสาร์ อาทิตย์ที่  18-20 ตุลาคม 2562
เวลา 9:00-13:00น.
พูดเลยว่าครบทีมแน่นอน !!!!

สามารถสมัครได้ที่ ไลน์แอด
::: @Rhythmofarts (มีเครื่องหมาย@ด้วยนะค้า) แล้วเจอกันเด้ออออออออ!!!!

ลงทะเบียนค่าย พญาสิงห์ (รัฐศาสตร์)