Script writing

รายละเอียดค่ายเขียนบท BASIC SCRIPT WRITING

 

เป้าหมายของการเข้าค่ายออนไลน์

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้การเขียนบทขั้นพื้นฐาน 

2.เรียนรู้ประเภทของละคร เช่น คอมเมดี้   ประเภทต่างๆเป็นต้น

3.ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้การสร้างตัวละคร

4.ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางโครงเรื่องพื้นฐาน การลำดับเรื่องราว

5.ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะการเขียน วิเคราะห์ตัวละคร 

 

วันเข้าค่าย

30 -31พฤษภาคม 2563 

เวลา 10:00-12:30

รูปแบบกิจกรรม เน้นการลงมือปฎิบัติ พร้อมทำเวิร์คชอป

 

อาจารย์ผู้สอน

นางสาว ณัฐวดี กาญจนสูตร

 จบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ด้านละครเพื่อการศึกษา (Theatre in Education)

ผู้มีประสบการณ์ในการเขียนบทละครเวที บทโทรทัศน์ การเขียนโฆษณา การเขียนบทEvent ต่างๆ

 

 

หมายเหตุ 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม1,000บาท(2วัน ) 

 [จากราคาเรียนกับครูตาวปกติครั้งละ 2,500 บาท ]

รับจำนวน 15 คนเท่านั้น

ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับประกาศนียบัตร

 

••ลงทะเบียน••
official line :@Rhythmofarts

ระบุชื่อ 

1.ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น

2.โรงเรียน ระดับชั้น เบอร์โทร 

3.ไลน์ไอดี 

4.พิมพ์ลงท้ายว่า "ค่ายเขียนบท" 

ส่งมาทางไลน์ได้เลยคะ