ANIMAL PLANET

รายละเอียดเข้าค่าย ANIMAL PLANET

 

พื้นที่เรียนรู้ด้านสัตวแพทย์สอนโดยทีมพี่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันๆจาก 3 มหาลัย

-สัตวแพทย์จุฬา

-สัตวแพทย์มหิดล

-สัตวแพทย์เกษตรศาสตร์

 

เป้าหมายของโครงการ

 

1.สร้างพื้นที่เรียนรู้ให้แก่น้องๆที่สนใจด้านสัตวแพทย์ได้รู้จักการเรียนวิชาสาขาต่างๆของคณะสัตวแพทย์

 

2.แชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวสอบเข้าของมหาลัยต่างๆ

 

3.เรียนรู้ผ่านการลงมือปฎิบัติจริงเช่นการทดลองตรวจสัตว์เล็กเล็กเบื้องต้นเป็นต้น

 

4.เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพสัตวแพทย์อนาคตสามารถทำงานที่ไหนได้บ้างอาทิเช่นฟาร์มโรงงานอาหาร 

 

5.สร้างพื้นที่สร้างสรรค์และเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการ Disscussion ระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่จะวางแผนที่พื้นที่คลีนิค

และวางแผนการรักษาเบื้องต้น

 

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากโครงการ

1.ได้เพื่อนๆที่ชอบในสิ่งเดียวกันและพากันเรียนเพราะทางโครงการจะมีกรุ๊ปไลน์ที่น้องๆสามารถเข้าได้ค่ะ

 

2.ได้พื้นฐานการตรวจรักษาสัตว์เบื้องต้นและได้เรียนกับคุณหมอตัวจริงที่พร้อมมาแชร์ข้อมูลและประสบกาณ์ให้แก่น้องๆ

 

3.แนะแนวนำเสนอการเตรียมตัวสอบและเรียนได้อย่างเต็มที่

 

4.ร่วมการสานฝันให้แก่น้องๆที่อยากเรียนสัตวแพทย์

 

5.ได้รับข้อมูลด้านอาชีพสัตวแพทย์รวมไปถึงการพํฒนาตนเองเพื่อให้ไปใกล้เป้าหมายได้มากขึ้น

 

6.ได้รู้ความแตกต่างระหว่างการทำงานของสัตวแพทย์ในฟาร์มโรงพยาบาลและคลีนิค

 

 

วันที่จัดโครงการ

26-27 สิงหาคม 2565

เวลา 13:00-16:00

สถานที่ Rhythm of arts creative space ( MRT สุทธิสาร อินทามาระ 26/2)

 

 

 

หมายเหตุ

-ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 3,900บาท

-น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร

-หากจำนวนผู้ติดเชื้อเกิน25,000-30,000 คนทางโครงการมีนโนบายปรับเป็นออนไลน์ทันที

-หากรัฐบาลประกาศปิดทางโครงการจะปรับเป็นออนไลน์ทันทีเช่นกัน 

-ขอให้น้องๆนำใบวัคซีนและผลตรวจ ATK มาแสดง

ใบสมัครเข้าค่ายANIMAL PLANET

โปรดทำตามขั้นตอนการสมัคร