จิตวิทยา ค่ายถึงใจ

ค่าย “ ถึง ใจ “ เจาะลึกด้านจิตวิทยากับพี่ๆถึง4มหาวิทยาลัย

ได้แก่พี่ๆศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าจาก
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ธรรมศาสตร์
3 ศรีนคริทรวิโรฒ
4 เกษตรศาสตร์


รูปแบบการเรียนการสอน
- ค่ายไปกลับ
- น้องจะได้เรียนแนว Creative Learning คือทั้งคลาสจะเป็นการเรียนปฏิบัติ เพื่อให้น้องๆได้ปฏิบัติจริงรวมถึงเรียนรู้ทฤษฎีไปพร้อมๆกัน เช่น จะมีคนไข้เข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ น้องๆจะได้เรียนวิธีการซักประหวัด การตั้งคำถาม การพูดคุย หรือการวิเคราะห์บุคลิกภาพจากทั้งการพูดและภาพลักษณ์ เป็นต้น
- ในคลาสนี้จะเป็นการเจาะลึกด้านจิตวิทยาโดยเฉพาะ น้องๆจะได้รู้ว่าการเรียนจิตวิทยาแต่ละมหาวิทยาลัยเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ในแต่ละมหาวิทยาลัยมีกี่เอก และจะสอบเข้าต้องเตรียมตัวอย่างไร
- หลังจบคลาส น้องๆจะได้พูดคุยกับพี่ๆ ซึ่งทางทีมพี่ๆจะมีการแนะแนวถึงอาชีพในอนาคตว่าเรียนจิตวิทยาไปจบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆต่อไปค้า
- ในคลาสนี้น้องๆที่เข้าอบรมจะได้เกียรติบัตรด้วยนะคะ

จัดวันที่9-10 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10:00-15:30
สถานที่ : Rhythm of arts Creative Space (MRTสุทธิสาร อินทมาระ26/2)
สมัครได้ที่ LINE @ : @Rhythmofarts (เติม@ด้วยน้าค้า)
ค่าใช้จ่ายคอส : 4,200 บาท

ลงทะเบียนค่าย ถึงใจ