จิตวิทยา ค่ายถึงใจ

“ค่ายถึงใจ”

ค่ายแนะแนวเปิดห้องเรียนปฏิบัติแบบ 

Creative Learning สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนคณะจิตวิทยาและสนใจด้านจิตเวช 

 ทางRhythm of arts the creative learning centre 

เปิดคลาสพาไปรู้ ,พาไปเรียน, พาไปลอง

 ว่าจิตวิทยามีกี่แบบแล้วเรียนอะไรบ้าง?

 

คลาสออนไลน์นี้น้องๆไม่ได้เข้ามาเพื่อฟังบรรยายอย่างเดียว

แต่เราจะมีโจทย์สนุกๆเกี่ยวกับวิชาเรียนในคณะมาให้น้องๆได้ลองคิดลองทำลองเล่นเพื่อค้นหาตัวเองอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ ของค่ายถึงใจ💖

 

  1. เพื่อให้น้องๆได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะจิตวิทยาผ่านการเรียนแบบ Creative Learning
  2. เพื่อให้น้องๆได้ลองผิดลองถูกค้นหาตัวตนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเพราะทาง Rhythm of arts เราเชื่อเสมอมาว่าเรามีสิทธิรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบในสายอาชีพนั้นๆก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามหาวิทยาลัย
  3. เพื่อให้น้องๆได้คุยกับรุ่นหรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสายอาชีพนั้นโดยตรง

 

หมายเหตุ : น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรทุกคนค่ะ 💖

 

 

ใบสมัครค่ายจิตวิทยา

โปรดทำตามขั้นตอนการสมัคร