STAND OUT CAMP

รายละเอียดโครงการ STAND OUT (English class through musical theatre)

 

โครงการนี้น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนการแสดงและภาษาอังกฤษกับครูพั้นณภัทราพนากิจกุล 

จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Surrey ประเทศอังกฤษด้าน Musical และปริญญาตรีศิลปกรรมการแสดงธรรมศาสตร์

โดยการเรียนในครั้งนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านดนตรีและการแสดงในรูปแบบ Musical theatre ผ่านการเรียนการสอน

ในรูปแบบ Creative drama ที่เน้นให้น้องๆกล้าพูดกล้าแสดงออกพร้อมกับได้รับความสุทรียศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดงควบคู่ไปด้วย

 

โครงการนี้จะทำให้น้องๆและบุตรหลานของทุกท่านสามารถพัฒนาทักษะต่อไปนี้

1.ความมั่นใจในการพูดเรียนรู้คำศัพท์

2.การใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องผ่านสถานการณ์ต่างๆ 

3.ได้เพื่อนที่ร่วมเรียนในโครงการ

4.ได้ความสนุกสนานพร้อมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก

5.กล้าคิดกล้าทำมั่นใจมากยิ่งขึ้น

 

 

พบกันวันที่ 2-5 มีนาคม 2562

เวลา 9:30-14:30

สถานที่ Rhythm of arts creative space (อินทามาระ26/2)

จำนวนรับไม่เกิน 25 คน

สำหรับอายุ 4-8 ปี (เรียนพร้อมก

 

หมายเหตุ 

การแต่งกาย :ใส่ชุดที่ขยับได้สะดวก

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศณียบัตร

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 5,500บาท (รวมอาหารกลางวันแล้ว)

ลงทะเบียนค่าย stand out