SUPER COMPUTER SCIENCE

รายละเอียดค่าย SUPER COM-SCI

ค่ายเจาะลึกด้าน  Computer Science

โดยน้องๆจะได้เรียนแบบจัดเต็มกับทีมพี่ๆผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้านIT ออกแบบ แอพพลิเคชั่น พร้อมมีพาร์ททดลองทำงานด้าน COM -SCI  

 

 DAY CAMP ON-SITE 

3 กรกฎาคม 2565

เวลา 10:00-16:00 น.

สถานที่ RHYTHM OF ARTS  CREATIVE SPACE

(ซอยอินทามาระ 26/2 ลง MRT สุทธิสาร ออกประตู 4)

 

เป้าหมายของการเข้าค่าย

1.เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสรู้จักตัวเองมากขึ้น ว่าน้องๆนั้นชอบด้าน COM-SCI หรือไม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และ WORKSHOP โดยผู้สอนที่ประสบการณ์ด้านการเรียน และการทำงานในสายงานนั้นๆ 

 

2.เพื่อให้น้องๆได้ทดลองผ่านประสบการณ์การลงมือทำ เช่นการวาวแผนโปรเจค การแบ่งหน้าที่ดูแลระบบแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป 

 

3.เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวน ฮาร์ดแวร์ ซอล์ฟแวร์ ผ่านกระบวนการ CREATIVE LEARNING จาก RHYTHM OF ARTS (CREATIVE LEARNING CENTRE )

4.ได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานในสายงานนี้ในอนาคตว่าสามารถไปทิศทางไหนได้บ้าง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้น้องๆได้พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ สังคมในมหาลัย การฝึกงานว่าควรไปในทิศทางไหน เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสู่เป้าหมายที่ต้องการ

 

5.น้องๆจะได้เพื่อนๆในวัยเดียวกันที่มีความฝันที่เหมือนกันพร้อมทั้งได้ช่วยกันแนะนำภายในกลุ่ม เนื่องจากเวลาเข้าร่วมค่ายจะมีการตั้งกลุ่มเพื่อให้น้องๆเข้าไปกรุ๊ปเดียวกันพร้อมกับพี่ๆ ที่น้องๆสามารถสอบถามได้ตลอด 

 

6.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถนำรูปของการทำกิจกรรมลงใน PORT FOLIO ได้

 

หมายเหตุ

น้องๆที่สมัครเข้าร่วมค่ายโปรดแต่งกายที่สามารถขยับได้สะดวก  (กางเกงเท่านั้น)

พร้อมนำปากกากับสมุดจดส่วนตัวมาเพื่อบันทึกข้อมูล

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเพียง 1990 บาทเท่านั้น

--ทางโครงการไม่มีอาหารกลางวัน แต่แถวที่เรียนมีร้านอาหาร คาเฟ่หลายที่ และใกล้ 7-eleven --

 น้องๆที่เข้าร่วมค่ายต้องรับได้วัคซีน2 เข็ม พร้อมโชว์ผลตรวจATK ก่อนเริ่มค่าย1 วัน 

การเรียนของค่ายเน้นการลงมือปฎิบัติ ของให้น้องๆใส่ชุดที่ขยับได้สะดวกมาเรียน

 

 

 

ใบสมัครค่าย Super com sci

โปรดทำตามขั้นตอนการสมัคร