• รายละเอียดโครงการ COUNT DOWN DESIGN
  (ติวสอบตรงเข้าออกแบบเพื่อการแสดง มศว )
  วิชาออกแบบเพื่อการแสดง เน้นออกแบบเวที THEATRE DESIGN

  วันที่ติว เสาร์ อาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562
  เวลา 10:00-15:00
  สถานที่ RHYTHM OF ARTS CREATIVE SPACE (อินทามาระ 26/9 , MRT สุทธิสาร ออกประตู 4)

  รายวิชาที่ติว
  1.ออกแบบ วิธีการออกแบบ
  2.ลักษณะของไฟบนเวที
  3.รูปแบบเวทีประเภทต่างๆ
  4.การเตรียม PORT FOLIO

  อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
  1.สีที่ตัวเองถนัด
  2.สมุด วาดภาพ
  3.ไม้บรรทัด
  4.ดินสอ
  5.ยางลบ


  หมายเหตุ
  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 3,950 บาท

  น้องๆที่สนใจติวสามารถสมัครได้เลยที่ Official : @rhythmofarts

ลงทะเบียน COUNT DOWN ออกแบบการแสดง