SUPER COMPUTER SCIENCE

รายละเอียดค่าย SUPER COM-SCI

ค่ายเจาะลึกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับทีมพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกับ3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ

1.COMPUTER SCIENCE จุฬาฯ

2.COMPUTER SCIENCE เกษตรฯ

3.COMPUTER SCIENCE ลาดกระบัง

 

3-4 เมษายน 2564

เวลา 10:00-16:00

ปิดรับสมัคร 3 มีนาคม 2564

สถานที่ RHYTHM OF ARTS  CREATIVE SPACE

(ซอยอินทามาระ 26/2 ลง MRT สุทธิสาร ออกประตู 4)

 

เป้าหมายของการเข้าค่าย

1.เพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสรู้จักตัวเองมากขึ้น ว่าน้องๆนั้นชอบด้าน COM-SCI หรือไม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และ WORKSHOP โดยผู้สอนที่ประสบการณ์ด้านการเรียน และการทำงานในสายงานนั้นๆ 

 

2.เพื่อให้น้องๆได้ทดลองผ่านประสบการณ์การลงมือทำ เช่นการวาวแผนโปรเจค การแบ่งหน้าที่ดูแลระบบแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป 

 

3.เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวน ฮาร์ดแวร์ ซอล์ฟแวร์ ผ่านกระบวนการ CREATIVE LEARNING จาก RHYTHM OF ARTS (CREATIVE LEARNING CENTRE )

4.ได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานในสายงานนี้ในอนาคตว่าสามารถไปทิศทางไหนได้บ้าง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้น้องๆได้พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ สังคมในมหาลัย การฝึกงานว่าควรไปในทิศทางไหน เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสู่เป้าหมายที่ต้องการ

 

5.น้องๆจะได้เพื่อนๆในวัยเดียวกันที่มีความฝันที่เหมือนกันพร้อมทั้งได้ช่วยกันแนะนำภายในกลุ่ม เนื่องจากเวลาเข้าร่วมค่ายจะมีการตั้งกลุ่มเพื่อให้น้องๆเข้าไปกรุ๊ปเดียวกันพร้อมกับพี่ๆ ที่น้องๆสามารถสอบถามได้ตลอด 

 

6.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถนำรูปของการทำกิจกรรมลงใน PORT FOLIO ได้

 

หมายเหตุ

น้องๆที่สมัครเข้าร่วมค่ายโปรดแต่งกายที่สามารถขยับได้สะดวก  (กางเกงเท่านั้น)

พร้อมนำปากกากับสมุดจดส่วนตัวมาเพื่อบันทึกข้อมูล

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 3,500 บาทเท่านั้น

--ทางโครงการไม่มีอาหารกลางวัน แต่แถวที่เรียนมีของขายและใกล้ 7-eleven --

อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากลาดกระบังเป็นมหิดล

 

 

ลงทะเบียนค่าย super com sci