ค่ายDEK DESIGN

เจาะลึกด้านนิเทศศิลป์

 

(ค่ายเจาะลึกเชิงปฎิบัติด้านนิเทศศิลป์กับทีมพี่ๆมหาลัย)

นิเทศศิลป์ศิลปากร 

ออกแบบสื่อสารมศว

นิเทศศิลป์ลาดกระบัง 

•COMM D จุฬาฯ 

 

วันที่3-4 เมษายน 2564

เวลา 10:00-15:30

สถานที่Rhythm of arts creative space 

(อินทามาระ26/2 ลงMRT สถานที่สุทธิสารออกประตู4) 

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าค่าย

1.ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนผ่านการปฎิบัติ  ตามโจทย์และเน้นลงมือทำเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ศิลปะและพัฒนางานให้แก่น้องๆ

 

2.เจาะลึกเทคนิคการเตรียมตัวสอบเข้าของมหาลัยต่างๆ 

 

3.ล้วงลึกอาชีพในอนาคตทางด้านสายนิเทศศิลป์ 

 

4.น้องๆจะได้สามารถนำผลงานในค่ายไปใส่PORT FOLIO ได้เพื่อสะสมผลงานที่แตกต่าง

 

5.น้องๆจะมีเพื่อนที่จะสนใจในสายงานเดียวกัน

 

6.น้องผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร

 

หมายเหตุ

-ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำผลงานที่เคยทำมาให้พี่ๆช่วยดูได้ 

-โครงการนี้มีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ3,500 บาทเท่านั้น 

 

 

 

ค่าย DEK DESIGN