THE DENTIST FESTIVAL 

ค่ายเจาะลึกทันตแพทย์ กับ หมอฟันตัวจริง

 

วันที่จัดโครงการ

วันที่ 25 มิถุนายน 2565

เวลา 10:00-15:30

สถานที่ RHYTHM OF ARTS CREATIVE SPACE (อินทามาระ 26/2)

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าค่าย 

-.การรู้จักอาชีพทันตแพทย์กับทีมพี่ๆโดยเน้นแนะแนวน้องๆเกี่ยวกับอาชีพรายวิชาเรียนประสบการณ์ภายในมหาลัย 

- WORKSHOP ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิชาทันตแพทย์ผ่านการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CREATIVE ที่ให้น้องๆได้เข้าใจง่ายขึ้น

- เจาะลึกเทคนิควิธีการเตรียมตัวสอบเข้าคณะทันตแพทย์ผ่านประสบการณ์ของพี่ๆและทันตแพทย์ที่ทำงานแล้ว

- น้องจะได้เพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันเพราะทุกกระบวนการเรียนรู้จะเน้นการทำงานเป็นกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์อภิปรายผ่านการทำงาน 

-น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศณียบัตร 

 

 

หมายเหตุ 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 1,990 บาท(รวมอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างแล้ว อาทิเช่น ที่อุดฟัน อุปกรณ์ทำฟัน)

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการ รบกวนใส่กางเกงที่ขยับได้สะดวก 

 

ใบสมัครค่าย The dentist

โปรดทำตามขั้นตอนการสมัคร