ตารางค่ายออนไลน์ ( SUPER COVID SEASON2)

มกราคม 2021

 

อักษรศาสตร์

23-24 มกราคม 2021 เวลา 10:00-12:30 น.

 

นิเทศศาสตร์ 

30-31 มกราคม 2021 เวลา 10.00-12:30น.

 

วิทย์-คอม (Computer science)

30-31 มกราคม 2021 เวลา 10:00-12:30

 

สัตวแพทย์ 

30-31 มกราคม 2021 เวลา 13:00-15:30

 

ทันตแพทย์ 

30-31 มกราคม 2021 เวลา 13:00-15:30

 

กุมภาพันธ์ 2021

 

บริหาร การบัญชี การตลาด

6-7 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10:00-12:30

 

เภสัชกรรมศาตร์

6-7 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 13:00-15:30

 

ออกแบบแฟชั่น

6-7 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 13:00-15:30

 

สถาปัตยกรรมศาสตร์

6-7 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10:00-12:30

 

วิศวกรรมศาสตร์ 

13-14 กุมภาพันธ์ เวลา 10:00-12:30

 

แพทยศาสตร์ 

13-14 กุมภาพันธ์ เวลา 10:00-12:30

 

 

 

ใบสมัครค่าย SUPER COVID 2