ค่าย 2021

 

1.ค่าย CREATIVE BUSINESS เจาะลึกด้านบริหารและการบัญชี

6-7 มีนาคม 2564

เวลา 10:00-16:00

ปิดรับสมัคร 3 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/436395411

 

 

2.BE DESIGNER 

6-7 มีนาคม 2564

เวลา 9:30-15:30

ปิดรับสมัคร 3 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/435114424

 

 

3.LET’S FLY 

6-7 มีนาคม 2564

เวลา 10:00-16:00

ปิดรับสมัคร 3 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/439869065

 

4.SUPER COM SCI 

6-7 มีนาคม 2564

เวลา 10:00-16:00

ปิดรับสมัคร 3 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/441685461

 

 

5.ART OF LETTERS

13-14 มีนาคม 2564

เวลา 9:30-15:30

ปิดรับสมัคร 11มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/436648242

 

 

6.THE DENTIST

13-14 มีนาคม 2564

เวลา 10:00-16:00

ปิดรับสมัคร 11มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/443091858

 

 

7.SUPER ENGINEER

13-14 มีนาคม 2564

เวลา 10:00-16:00

ปิดรับสมัคร 11มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/439444181

 

 

 

 

8.ติสแตก

20-21 มีนาคม 2564

เวลา 10:00-16:00

ปิดรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/435114594

 

 

9.คบเด็กสร้างบ้าน (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

20-21 มีนาคม 2564

เวลา9:30-15:30

ปิดรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/436573598

 

10.ANIMAL PLANET

20-21 มีนาคม 2564

เวลา 10:00-16:00

ปิดรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/439687314

 

 

 

 

11.CAPSULE CAMP

27-28 มีนาคม 2564

เวลา10:00-16:00

ปิดรับสมัคร 24 มีนาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/439450851

 

12.พี่หมอ..พบน้อง

3-4 เมษายน 2564

เวลา10:00-16:00

ปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/433007890 

 

13 .JUSTICE WORLD

3-4 เมษายน 2564 

เวลา 10:00-16:00

ปิดรับสมัครเวลา 1 เมษายน 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/439763688