BASIC SCRIPT WRITING

รายละเอียดโครงการ BECOMING SCRIP WRITTER (BASIC 1)

โครงการนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนบทละคร

1.เรียนรู้ประเภทของละคร

2.การสร้างตัวละคร

3.การวางลำดับเรื่องขั้นพื้นฐาน

 

โดยจะมีการWORKSHOPระหว่างเรียน เน้นให้ลงมือทำจริง ลองเขียนจริงพร้อมทั้งเรียนรู้การสร้างสรรค์บทละคร

คลาสนี้เหมาะกับทุกระดับชั้น บุคคลทั่วไป มหาลัย นักเรียน นักศึกษา

 

วันที่จัดการเรียนการสอน

19 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 19:00- 21:30 น.


 

อาจารย์ผู้สอน

นางสาว ณัฐวดี กาญจนสูตร

 จบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ด้านละครเพื่อการศึกษา (Theatre in Education)

ผู้มีประสบการณ์ในการเขียนบทละครเวที บทโทรทัศน์ การเขียนโฆษณา การเขียนบทEvent ต่างๆ

 

 

รูปแบบการเรียน

เรียนผ่านโปรแกรม Google meet 

 

 

ใบสมัคร script writing