THE EXECUTIVE (ค่ายเด็กบริหาร)

THE EXECUTIVE
( บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด )
DATE : Sat. 20 - Sun. 21 March 2021

TIME : 10.00 - 15.00

PLACE : Rhythm of Arts Creative Space (ซอยอินทามระ 26/2)

สำหรับน้องที่มีความเป็นผู้นำคนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ เป็นคนช่างคิด ช่างวางแผนทุกสิ่งอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระเบียบ เป็นคนมีความมั่นใจ ชอบเชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อน และคนอื่นๆ เข้าด้วยกันให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ ... นี่คือค่ายที่เหมาะกับน้อง!

ค่ายปูพื้นฐานความรู้ด้านงานบริหาร การจัดการ และการตลาด จากรุ่นพี่ บริหาร จุฬาฯ ที่จะมาสอนพื้นฐานเพื่อให้น้องๆ เข้าใจหลักการของการบริหาร, การตลาด, การจัดการผ่านกิจกรรมปฎิบัติสนุกๆ

เพื่อให้น้องได้ประเมินตนเองว่า สายงานนี้จะสานฝันงานทางด้านธุรกิจ การจัดการ และการตลาดได้จริงหรือไม่

มาวิเคราะห์ และลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อหาคำตอบนี้ไปพร้อมกัน!ราคา 3,500 บาท

สมัครได้เลยที่ 👉🏻 https://lin.ee/i0s3WV1