THE DESIGNER (ค่ายเด็กออกแบบ)

THE DESIGNER
( ศิลปกรรมศาสตร์ : แฟชั่น,ออกแบบเพื่อการแสดง, มัณฑนศิลป์, ออกแบบเครื่องประดับ, ออกแบบเครื่องแต่งกาย)

DATE : Sat. 27 - Sun. 28 March 2021
TIME : 10.00 - 15.00 น.

สำหรับใครที่ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผ่านรูปแบบของงานศิลปะ ชอบประยุกต์ศิลปะ หรือสิ่งรอบตัวให้สามารถนำมาใช้งาน หรือเกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รักในการลงมือปฏิบัติ ไม่กลัวที่จะผิดพลาด
หากสิ่งต่างๆ เหล่านี้คือคำอธิบายตัวน้องได้ดี

ค่ายนี้ ... คือคำตอบของน้อง

ค่ายปูพื้นฐานความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ (แฟชั่น และการออกแบบเพื่อการแสดง), มัณฑนศิลป์, ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่งกาย จากรุ่นพี่คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้มากประสบการณ์ในสายงานนี้โดยตรง

น้องๆ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในสายอาชีพเหล่านี้แบบครบทุกมุมมอง และ ก็จะได้ลงมือออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นด้วยของน้องเอง

เพื่อหาคำตอบว่าสายงานนี้ จะใช่สิ่งที่น้องต้องการศึกษาต่อไปในอนาคตหรือไม่

ราคา 3,500 บาท
สมัครได้เลยที่ 👉🏻 https://lin.ee/i0s3WV1