รายละเอียดค่าย TOP FORM CAMP

ONLINE CAMP ติวแน่นๆ พร้อมแนะแนวพื้นฐานของสาขาที่น้องๆต้องการเรียน

สถาปัตย์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ (เลือกเรียนได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าค่าย

1.เทคนิคการเตรียมตัวสอบเข้าด้านวิศวกรรมศาสตร์  หรือ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.ทดลองทำข้อสอบ PAT3 หรือ PAT4 ตะลุยโจทย์ พร้อมการอธิบายที่น้องๆสามารถ ถามตอบได้ตลอดการเรียน

3.ทดลองทำโจทย์ จำลองระยะเวลาใน PART เหมือนในข้อสอบ 

(จำลองในบางส่วนของข้อสอบ)

4.น้องๆจะได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ในคลาสออนไลน์ 

5.พูดคุยและแนะแนวเกี่ยวกับสายอาชีพ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สายอาชีพ สถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ระยะเวลาในการเรียนวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565

วิศวะฯ เสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

สถาปัตย์ อาทิตย์ที่13 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10:00-15:00 น.

เรียนผ่านโปรแกรม GOOGLE MEET 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการร่วมค่ายออนไลน์

เพียง990 บาทเท่านั้น 

น้องๆสามารถเลือกวิชาที่อยากเรียนได้ 

เช่น PAT3 วิศวะ หรือ PAT 4 สถาปัตย์ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพราะในการเรียนจะคนละห้องเรียนกัน 

น้องๆที่เข้าร่วมค่ายออนไลน์จะได้รับใบประกาศนียบัตรอีกด้วย

ใบสมัครค่าย TOP FORM CAMP

ทำตามขั้นตอนการสมัครได้เลย