รายละเอียดค่ายเขียนบท BASIC SCRIPT WRITING

ONLINE CLASS

 

เป้าหมายของการเข้าค่ายออนไลน์ โดนหลักสูตร BASIC จะเน้นทฤษฎีเบื้องต้นและหลักสูตร Intermediate จะเน้นเทคนิคในการเขียน และการวางตัวละคร รวมไปถึงการพัฒนาบท

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้การเขียนบทขั้นพื้นฐาน 

2.เรียนรู้ประเภทของละคร เช่น คอมเมดี้   ประเภทต่างๆเป็นต้น

3.ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้การสร้างตัวละคร

4.ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางโครงเรื่องพื้นฐาน การลำดับเรื่องราว

5.ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาทักษะการเขียน วิเคราะห์ตัวละคร 

 

วันที่เรียน 10-11 กรกฎาคม 2564

เวลา 10:00-12:00 

การเรียน ผ่านโปรแกรม Google meet 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน 1,250 บาทเท่านั้น

(ผู้เข้าร่วมเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งได้ลองเขียนบทละครด้วยตัวเอง)

ใบสมัครโครงการ Becoming Script Writer