รายละเอียด

 Engineers Talk

(Online camp) 

 

เป้าหมายของค่าย 

ค่ายEngineers Talk เกิดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้มีโอกาศ เตรียมตัวในเรื่องของการเรียน วิศวกรรมศาสตร์ 

เน้นWorkshopด้านอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้คิดวิเคราะห์ นำเสนอ 

สู่การเรียนรู้ และพร้อมที่จะเป็นวิศวกรอย่างแท้จริง 

 

 

คอร์สนี้น้องๆจะได้มีโอกาสเรียนรู้กับพี่วิศวะฯ  โดยเน้นให้น้องๆได้รู้พื้นฐานของวิศวกรสาขาต่างๆ

ว่าวิศวกรแต่ละสาขา จบไปแล้วทำงานในสายงานไหนได้บ้าง รวมไปถึงการร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปที่ให้น้องๆคิดโปรเจคพร้อมนำเสนอผลงาน

 

 

วันจัดการเรียนการสอน

8 สิงหาคม 2564 

เวลา 10:00-13:30

การเรียนผ่านโปรแกรมGoogle meet 

 

ระดับชั้นที่รับ

ม.3-ม.6 

 

 

การเรียนครั้งนี้เน้นกระบวนการคิด /นำเสนอโครงงาน/ พัฒนาเชิงความคิดสร้านสรรค์ อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมองภาพแบบวิศวกรกว้างขึ้น

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 1,500 บาท 

***น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร น้องๆสามารถใส่พอร์ตได้ เพราะเราได้เรียนกับวิศวกรตัวจริง***

ใบสมัคร ค่ายEngineers talk

สามารถทำตามขั้นตอนการสมัครได้เลย