ค่ายพี่หมอพบน้อง

เปิดประสบการณ์ห้องเรียนจำลองกับมหกรรมพี่หมอ..พบน้อง !

ค่ายออนไลน์สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอ 

โดยน้องๆจะได้เลือกเรียนสาขาที่อยาก WORKSHOP จำนวน 1 สาขา จาก3 สาขาสายแพทย์ที่อยากเรียนต่อไปนี้

1.แพทย์ศาสตร์

2.ทันตแพทย์

3.สัตวแพทย์

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าค่าย

1.น้องๆจะได้ลองเวิร์คชอป ผ่านออนไลน์ เพื่อเรียนรู้สาขาวิชาที่สนใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทดลองทำ 

เช่น สาขาสัตวแพทย์ จะมีการให้น้องๆลองตรวจสุนัขขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งแต่ละสาขาจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวน

การคิด วิเคราะห์ อธิบาย รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย เพื่อเกิดกระบวนการกระตุ้นการเรียนรู้

อย่างแท้จริง

 

2.สร้างแรงบันดาลใจในอาชีพที่น้องๆใฝ่ฝัน ผ่านการพูดคุยกับคุณหมอในแต่ละสาขา ตัวจริง 

 

3.แนะแนวการเรียนรู้สาขาวิชาต่างๆ ว่าเวลาเรียนจะต้องเจออะไรบ้าง หรือแบ่งแยกสาขาวิชาเฉพาะอย่างไร

 

4.ร่วมรับฟังการแชร์ประสบการณ์ การรักษาคนไข้ แบบเข้มข้น และน้องๆสามารถ ถามตอบระหว่างเรียนได้

 

วันที่เรียนผ่านรูปแบบออนไลน์

วันที่12 มิถุนายน 2564

เวลา 10:30-12:30

*น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร*

 

รับสมัคร ม.3- ม.6 

(เราจะเคียงข้างทุกความฝันให้แก่น้องๆทุกคน)

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

950 บาทเท่านั้น

 

 

 

 

ใบสมัครค่าย พี่หมอ..พบน้อง

โปรดทำตามขั้นตอนการสมัคร