ค่ายออนไลน์ที่เปิดรับสมัคร มิถุนายน - กรกฎาคม  2564

รับ ม.3- ม.6

1.พี่หมอ พบน้อง

ค่ายออนไลน์ ด้าน แพทย์ /สัตวแพทย์ /ทันตแพทย์ 

http://www.rhythm-of-arts.com/449433025

 

2. WORLD ARCHITECT 

ค่ายเจาะลึกด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  workshop จัดเต็มกับสถาปนิก

http://www.rhythm-of-arts.com/449477413

 

3. ENGINEERS TALK

เรียน เวิร์คชอป แน่นๆ กับวิศวกรตัวจริง เน้นให้น้องๆได้ทำเวิร์คชอป นำเสนอ 

http://www.rhythm-of-arts.com/449375475

 

4. HIGH SCORE

ติวแน่น PAT ครู และ PAT ศิลปกรรม

http://www.rhythm-of-arts.com/449215651

 

5. TOP FORM  

ค่ายติว PAT3- PAT4  (ออนไลน์ด้านวิศวะ ฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์ )

http://www.rhythm-of-arts.com/449126666

 

6. BECOMING SCRIPT WRITER

(ค่ายเขียนบทด้านบทละครเวที โทรทัศน์ )

http://www.rhythm-of-arts.com/449204833