ค่ายออนไลน์ที่เปิดรับสมัคร

1. ค่าย Engineer Talks  

เปิดห้องเรียนจำลอง พูดถึงอาชีพวิศวกร กับวิศวกร ตัวจริง ผ่านกระบวนการเวิร์คช็อป

8 สิงหาคม 2564 

http://www.rhythm-of-arts.com/449375475

 

2. Emergency zone 

เปิดห้องเรียนจำลอง 4  สาขา แพทย์ /เภสัช /สัตวแพทย์/ทันตแพทย์ 

14-15 สิงหาคม 2564 (สามารถเลือกเรียนได้)

http://www.rhythm-of-arts.com/449433025

 

3.The Data Camp 

WORKSHOP ด้านวิศวะฯคอม/ วิศวะ ซอฟแวร์ /วิทย์ คอม กับพี่แฮมวิศวะ ซอฟแวร์จากประเทศแคนาดา และ พี่เอิร์ท วิทย์ฯ คอมเกษตรศาสตร์

29 สิงหาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/449737010

 

4.WORLD ARCHITECT

เปิดห้องเรียนจำลองด้านอาชีพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ กับสถาปนิกตัวจริง

15 สิงหาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/449477413

 

5. BUSINESS ALERT

เปิดโลกธุรกิจ การตลาด การเงิน ในค่ายเดียว

25 กรกฎาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/449812185

 

6. เด็กอักษรฯ

เปิดห้องเรียนจำลอง สายภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 

(รับ ม.ต้น /ม.ปลาย)

22 สิงหาคม 2564

 http://www.rhythm-of-arts.com/449985580

 

7.ปักหมุดนิเทศศาสตร์

เปิดห้องเรียนจำลอง สาขานิเทศศาสตร์ งานเขียน โฆษณา ละคร ภาพยนตร์

(รับ ม.ต้น/ม.ปลาย)

15 สิงหาคม 2564

http://www.rhythm-of-arts.com/449986207

 

 

8. WORLD ECONOMY 

ค่ายออนไลน์เจาะลึกด้านเศรษฐศาสตร์

http://www.rhythm-of-arts.com/450149465

 

***ค่ายThe data camp ไม่รวมอยู่ในค่ายชดเชยของน้องๆที่สมัคร on site ***