DRAMA TRICK

โครงการติวสอบตรงทฤษฎีการแสดง ละครเวที 

วิชาติว

1.ทฤษฎีละครเวที

2.เทคนิคการวิเคราะห์บทละครเวที

3.แนวทางการวิเคราะห์ตัวละคร

4.พื้นฐานการแสดงเบื้องต้น

 

รูปแบบการเรียน 

ONLINE ผ่านโปรแกรม GOOGLE MEET

วันศุกร์ และเสาร์ที่ 2-3กรกฎาคม 2564

เวลา 19:00-20:30

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน 

1,500 บาทเท่านั้น

 

ใบสมัครเข้าค่าย drama trick

ติวสอบทฤษฎีการแสดง