THE DATA CAMP

รบกวนอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

THE DATA CAMP 

ค่ายนี้เป็นค่ายที่ให้น้องๆได้มีโอกาสพูดคุย และเวิร์คชอป กับ วิศวะฯ คอมพิวเตอร์  Senior Computer Software Engineer 

โดย พี่แฮม ทมานนท์  วิรุฬหเกียรตื วิศวกรจากประเทศแคนาดา  จบจาก University Of Calgery และ พี่เอิร์ท จากวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ทำงานด้านบริหารจัดการโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity และจัดการฐานข้อมูล องค์กรขนาดใหญ่ Big data 

 

ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่น้องๆจะได้เรียนกับ Specialist ทั้งสองคน แบบครบถ้วน

พร้อมทั้งการเวิร์คชอปแบบจัดเต็มมากๆ

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับสำหรับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้

1.น้องๆจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ๆในสายอาชีพที่น้องๆสนใจ 

2.การแชร์ประสบการณ์การทำงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศจากพี่ๆทั้ง2 คน รูปแบบองค์กรต่างๆ

3.เวิร์คชอปด้านการวางแผน Application การดำเนินการต่างๆ

4.พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงการออกแบบ

5.เรียนรู้ระบบพื้นฐาน กับพี่ๆทั้ง2 คน โดยเน้นพัฒนาทักษะ นำเสนอ แสดงความคิดเห็น

 

 

พบกันวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 

เวลา10:00-15:30

การเรียน รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร

รับ ม.2-ม.6

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 

2,500 บาท เท่านั้น 

 

ประวัติ และ Resume ของผู้สอน

ประวัติการสอน

ใบสมัครค่าย THE DATA CAMP