รายละเอียดค่าย Business Alert

รบกวนอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

ค่ายเจาะลึกด้านธุรกิจ บริหาร การตลาด เพื่อน้องๆ ระดับมัธยมปลาย

ที่สนใจพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ รวมไปถึงแนะแนวคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจสาขาเรียนมากยิ่งขึ้น ได้เรียนด้านการตลาด กับ พี่มิวสิค อมลรดา เหรียญตระกูล จบ ด้าน Marketing จากมหาลัยจากประเทศอังกฤษ  ( University of Brighton university)  และ พี่ภัทร จบจาก พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ธรรมศาสตร์ 

 

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าค่าย

 

1.การเข้าใจธุรกิจแต่ละประเภท ผ่านกระบวนการเรียนรูปแบบออนไลน์

 

2.การวางแผน ธุรกิจแบบจัดเต็ม

 

3.การวางแผนการตลาดรายปีของธุรกิจต่างๆ

 

4.การนำเสนอผลงาน กระบวนการ Discussion 

 

5.แนะแนวการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยกับครูผู้สอน ศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

6.น้องๆจะได้รับการแชร์ประสบการณ์การเรียนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จากพี่ๆทั้งสองท่าน

 

7.พร้อมจะรับฟังและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการต่อยอดในอนาคตให้แก่น้องๆ

 

8.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร

 

 

 

วันจัดกิจกรรมออนไลน์

9-10 ตุลาคม 2564

เวลา 10:30-13:00

เรียนสด ผ่านโปรแกรม Google meet 

จำนวนรับ ไม่เกิน 40 คน เพื่อความทั่วถึงทางการเรียน

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

1,550 บาทเท่านั้น

 

 

 

ใบสมัครค่าย business alert