เด็กอักษรศาสตร์

รายละเอียดค่ายเด็กอักษรศาสตร์

ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์

โดยให้น้องได้รู้จักเกี่ยวกับสาขาวิชาอักษรศาสตร์ ฯลฯ ผ่านการเรียนเวิร์คชอปแบบออนไลน์

 

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์

2.เปิดห้องเรียนจำลองเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา

3.เปิดโอกาสให้น้องๆได้รู้จักสายภาษามากยิ่งขึ้น 

4.ร่วมวางแผนการเรียนรู้ และวางแผนการเรียนต่อในอนาคตกับน้องๆ

5.ร่วมแนะแนววิชาเรียนให้กับน้องๆ 

6.แนะแนวอาชีพและการทำงานในสายอาชีพของอักษรศาสตร์

7.น้องๆที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับเกียรติบัตร

 

วันที่เข้าร่วมโครงการ 

19 ธันวาคม 2564 ครั้งสุดท้ายของปี

เวลา 10:00-14:30 

เรียนผ่านออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ เพียง 800 บาท เท่านั้น

น้องๆที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับประกาศนียบัตร

 

 

ใบสมัครค่าย เด็กอักษรฯ

รบกวนน้องๆผู้สนใจทำตามขั้นตอนการสมัคร