DRAMA HUB

เปิดแล้ว ! DRAMA HUB

รายละเอียดของโครงการ

"DRAMA HUB"

 

โครงการที่พัฒนาทักษะด้านการแสดง โดยเน้นการแสดงเพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเอง และการแสดงเพื่อใช้ในการสอบเข้า คณะศิลปกรรมศาสตร์ การแสดง มหาวิทยาลัยต่างๆ

 

โดยรอบนี้ทางโครงการได้พัฒนาหลักสูตรจากคอร์ส COUNT DOWN (คอร์สติวฉบับเดิมที่ติวมามากกว่า9ปี และตอนนี้เราพัฒนาไปอีกขั้นเพื่อให้น้องๆได้มากขึ้น โดยเราติวทุกปี น้องๆสอบติดทุกปี)

 

ระดับชั้นที่รับ

ม.4-ม.6

โดยส่วนใหญ่น้องๆที่ลงเรียนตอน ม.4 -ม.5 จะอยากเตรียมตัวล่วงหน้า

เพื่อให้ตนเองได้รู้จัก และพัฒนาทักษะการแสดง มากขึ้น

ส่วนน้องๆ ม.6 จะเน้นตะลุยเนื้อหาสอบ และจะได้เพื่อนที่ช่วยกันเรียนอย่างแน่นอน

 

เนื้อหาการเรียน

 

1.การปูพื้นฐานการแสดง 

 

2.พัฒนาทักษะทางด้านการแสดง ดึงตัวตนของน้องๆออกมา

เพื่อให้รู้ว่าตัวตนของน้องๆมีทางเลือกในการแสดงออกได้หลากหลายทาง

 

3.ปูพื้นฐานด้านการคิดวิเคราะห์เชิงการแสดง 

 

4.พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ไปอีกขั้น

 

วันที่จัดค่าย

เสาร์-อาทิตย์ที่ 11/12/18/19 ธันวาคม 2564

เวลา 10:00-13:00

สถานที่ RHYTHM OF ARTS CREATIVE SPACE

(ผู้สมัครค่ายต้องโชว์ผลตรวจ หรือ ใบวัคซีน)

 

 

 

หลักสูตรการเรียน

สร้างสรรค์หลักสูตรโดย นางสาว ณัฐวดี กาญจนสูตร เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และ นางสาว ณภัทรา พนากิจกุล 

ปริญญาโท University of Surrey สาขา Musical theatre London

โดยผู้สอนจะนำหลักสูตรของทางโรงเรียนไปใช้สอนและดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดตลอดการสอบเข้ามหาลัย

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

เพียง3,500 บาท เท่านั้น

(น้องๆจะได้เกียรติบัตรการอบรมด้านการแสดงจากทางสถาบัน)

รบกวนน้องๆใส่ชุดที่ขยับได้สะดวกมาเรียน

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครค่าย DRAMA HUB

ค่ายนี้สอนโดยครูที่มีประสบการณ์สอบติดทั้ง ศิลปกรรมฯ ธรรมศาสตร์ และ มศว
พร้อมทั้งเคยติวกับโครงการของทาง RHYTHM OF ARTS มาโดยตลอด