ค่ายพี่หมอพบน้อง ครั้งพิเศษ!

ค่ายเจาะลึก 4 สาขาทั้งแพทย์สัตวแพทย์ทันตแพทย์และเภสัช 

 

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อให้น้องๆได้เรียนเจาะลึกและรู้จักวิชาในสาขาต่างๆอย่างครบถ้วน

 

2.เวิร์คชอปแบบจัดเต็มกับคุณหมอโดยน้องๆจะได้เวิร์คชอปกับทั้งแพทย์ลองผ่าตัด

สัตวแพทย์ลองตรวจสุขภาพทันตแพทย์ได้ลองอุดฟันและทันตแพทย์ลองจ่ายยา

 

3.น้องๆจะได้เรียนกับคุณหมอตัวจรืงตลอด2 วันเต็ม

 

4.พื้นที่ให้น้องๆได้เรียนรู้สอบถามและทดลองลงมือทำลงมือปฎิบัติอย่างเต็มที่

 

5.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร

 

 

- น้องๆจะได้เรียนปฏิบัติตลอดการมาเข้าค่ายไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำแต่ที่นี่เน้นให้น้องๆเห็นภาพมากที่สุดว่าถ้าน้องๆอยากจะเป็นหมอแล้วน้องๆต้องเตรียมตัวสอบเข้าอย่างไรเมื่อเรียนแล้วแต่ละชั้นปีต้องเรียนอะไรบ้าง  เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเป็นหมอเฉพาะทางด้านไหนได้บ้างซึ่งทั้งหมดเป็นการเรียนปฏิบัติหมดเลยค่ะ

 

- ตัวอย่างรูปแบบการเรียน :  ให้น้องๆแบ่งเป็นทีมทางพี่หมอของเราจะมีโจทย์ที่มีอาการของคนไข้มาให้น้องๆจะต้องแข่งกันวินิจฉัยโรคเป็นต้น  หรือทางเรามีภาพอวัยวะในร่างกายมาให้น้องๆแข่งกันหาศัพท์เฉพาะทางในบ่อบอลเป็นต้น 

 

“ สรุปคือเราเรียนแบบ Creative Learning แต่ยังคงเนื้อหาความรู้พื้นฐานและความรู้เบื้องลึกที่น้องๆควรจะรู้อยู่ซึ่งเข้มเข้าและสนุกแน่นอนนนนนนนนน !!!!”

 

- ท้ายชั่วโมงน้องๆจะได้แนะแนวกับคุณหมอแต่ละที่ว่ากว่าจะได้เป็นนักศึกษาแพทย์ต้องเตรียมตัวอย่างไรแต่ละคณะมีวิชาอะไรให้เรียนบ้างตลอดการเรียนแต่ละชั้นปีต่างกันอย่างไรไปจนถึงการบรรจุในโรงพยาบาลต้องทำอย่างไรเตรียมตัวอย่างไร  รวมไปถึงในแง่ของการทำงานที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆได้รู้จักพูดคุยหลากหลายสาขาแบบจัดเต็ม

 

 

วันที่จัดโครงการ

เสาร์อาทิตย์ที่ 29-30 มกราคม 2565

เวลา 10:00-15:30

(ค่ายไป-กลับ)

(ค่ายนี้ปรับเป็นออนไลน์ เรียนผ่านโปรแกรม Google meet เนื่องจากสถานการณ์โควิด)

 

ค่ายนี้รับไม่เกิน 35 คน(เพื่อความทั่วถึงทางการเรียน)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 4,500 บาทเท่านั้น

(จ่ายเพียงสาขาละ 1,125 บาทเท่านั้น)

น้องๆจะได้รับ Stethoscope กลับบ้าน

 

หมายเหตุ 

-น้องๆที่เข้าร่วมค่ายต้องแสดงใบฉีดวัคซีน

-ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมโครงการ

-หากน้องๆป่วยหรือมีความเสี่ยงสูงขอความกรุณาแจ้งทางโครงการล่วงหน้าเพื่อทำการขอชดเชยในครั้งถัดไป 

-หากรัฐบาลมีการประกาศเปลี่ยนแปลงมาตราการณ์ทางโครงการจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์และเรียนสดทันทีซึ่งน้องๆจะได้รับ

กล่อง BOX SET DREAMER จากทางโครงการซึ่งมีอุปกรณ์การเวิร์คชอปของทั้ง4 สาขาคุ้มแน่นอน

 

พี่หมอพบน้อง

โปรดทำตามวิธีการสมัคร