ENGINEER FESTIVAL

มหกรรมเปิดโลกวิศวกร 

ตอน ลอง ทำ ดู

 

Rhythm of arts creative learning centre เปิดค่ายรูปแบบใหม่เพื่อน้องๆที่มีความสนใจ

อยากเรียนในสายวิศวกรรมศาสตร์ให้น้องๆได้ลงมือทำสร้างสรรค์คิดริเริ่มและแก้ปัญหาผ่านมุมมองของวิศวกร 

โดยได้เรียนรู้ลงมือทำและปฎิบัติจริง

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าร่วมมหกรรม ENGINEER FESTIVAL

1.เรียนรู้สาขาวิชาต่างๆในสายวิศวกรรมศาสตร์

2.พัฒนาทักษะความรู้เชิงวิศวกรกับวิศวกรตัวจริง

3.เรียนรู้และเตรียมตัวเพื่อนำไปสู่การเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

4.ลองลงมือปฎิบ้ติในเชิงวิศวะแขนงต่างๆ

5.น้องๆจะได้รู้ว่าอาชีพวิศวกรเป็นอย่างไรผ่านการแชร์ประสบการณ์ของรุ่นพี่วิศวะฯ

6.พัฒนาทักษะริเริ่มสร้างสรรค์และแก้ปัญหาเชิงวิศวะ

7.จะได้เพื่อนๆที่ร่วมทางความฝันเดียวกัน

8.น้องๆสามารถนำรูปในการเข้าค่ายไปใส่ Portfolioเพื่อยื่นเข้ามหาลัยได้

9.น้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตร

 

วันที่จัดโครงการ 

เสาร์-อาทิตย์ 22-23 ตุลาคม 2565

เวลา 10:00-15:00

สถานที่ Rhythm of arts creative learning centre (MRT สุทธิสาร ซอยอินทามาระ26/2)

 

หมายเหตุ 

-ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเพียง 3,500บาทเท่านั้น

(รวมอุปกรณ์การเรียนเชิงวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดแล้ว)

-ขอให้น้องๆใส่ชุดที่ขยับได้สะดวกมาเข้าค่าย

-น้องๆที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับใบประกาศนียบัตร

-ขอให้น้องๆตรวจ ATK มาก่อนเข้าร่วมค่าย

ใบสมัคร ค่าย Engineer Festival

โปรดทำตามขั้นตอนการสมัคร