พี่หมอ พบน้อง

พี่หมอพบน้อง

ตอนพี่หมอชวนหน้าผ่าหัวใจ

ตอนลองทำดู

 

Rhythm of arts creative learning centre เปิดค่ายรูปแบบใหม่เพื่อน้องๆที่มีความสนใจ

อยากเรียนในสายแพทยศาสตร์ให้น้องๆได้ลงมือทำสร้างสรรค์คิดริเริ่มและแก้ปัญหาผ่านมุมมองคุณหมอ

โดยได้เรียนรู้ลงมือทำและปฎิบัติจริง

 

สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าร่วม

 

1.ทดลองลงมือปฎิบัติด้านสาขาวิชาแพทย์

2.ลงมือผ่าตัดหัวใจ 

3.มีการแนะแนวเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน

4.เรียนรู้ผ่าน Case Study

5.พูดคุยและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพหมอ

6.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร (E Certificate) เพื่อให้น้องๆสามารถใส่พอร์ตเพื่อยื่นมหาลัยได้

 

 

วันที่จัดโครงการ 

เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

เวลา 10:30-16:00

สถานที่ Rhythm of arts creative learning centre (MRT สุทธิสาร ซอยอินทามาระ26/2)

 

หมายเหตุ 

-ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเพียง 1,990 บาท เท่านั้น

-ขอให้น้องๆใส่ชุดที่ขยับได้สะดวกมาเข้าค่าย

-น้องๆที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับใบประกาศนียบัตร

-ขอให้น้องๆตรวจ ATK มาก่อนเข้าร่วมค่าย

ใบสมัครค่าย พี่หมอพบน้อง