ค่าย นักกายภาพบำบัด

Physical therapy camp ( on-site) 

 

เปิดโลกการเรียนรู้ด้านกายภาพบำบัด 

ให้น้องๆได้ทดลอง วิเคราะห์  เรียนรู้ผ่านการลงมือปฎิบัติ 

 

เนื้อหาการเรียนรู้ 

1.การวิเคราะห์การบาดเจ็บคนไข้ ขั้นพื้นฐาน 

2.ท่าออกกำลังกายทางกายภาพ

3.กล้ามเนื้อช่วงคอ บ่าไหล่ 

4.แนะแนวน้องๆเกี่ยวกับรายวิชาเรียน

5.แนะแนว แนวทางการสอบเข้า ผ่านประสบการณ์ของนักกายภาพผู้สอน

6.เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนักกายภาพประเภทต่างๆ 

7.แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เงินเดือน ต่างๆ 

8.ดูตัวอย่าง Anatomy 

9.น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร 

10.ได้เรียนรู้กับนักกายภาพ 

 

วันที่จัดโครงการ 

26 มิถุนายน 2565

เวลา 10:00-15:30 

สถานที่ Rhythm of arts creative space (MRT สุทธิสาร ออกประตูซอยอินทามาระ26/2) 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 

1,550 บาท (รวมอุปกรณ์การเรียนรู้และการทำกิจกรรมทุกอย่างแล้ว)

 

 

ใบสมัครค่ายphysical therapy

โปรดทำตามขั้นตอนการสมัคร