เปิดรับสมัครค่ายสุดพิเศษเพื่อสร้างพัฒนาการสำหรับน้องๆไปอีกขั้น 

ค่ายทดลองเป็น Fashion designer ที่ให้น้องๆในช่วงอาย 7-9ปี ได้ลองมาเข้าค่ายพัฒนาทักษะกับพี่ๆที่จบด้าน Designer ตัวจริง เป็นศิษย์เก่าจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอก ออกแบบFASHION DESIGN 

ตารางกิจกรรมเข้าค่าย 

Young fashion designer 

เวลา 9:30-13:30

9:10-9:30 ลงทะเบียนเรียน 

9:00-10:30

Ice breaking

10:30-11:00

 

ผ่านการลงมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

เรียนรู้เรื่องการออกแบบ

11:00-12:00 สร้างสรรค์ผลงาน

12:00-12:45 พักรับประทานอาหาร

12:45-13:30 พรีเซ็น เดินโชว์ผลงาน 

 

หมายเหตุ 

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการ รบกวนใส่ชุดที่ขยับที่สะดวก และเลอะได้ เพราะน้องๆจะมาทำงานศิลปะและสร้างสรรค์ผลงานหลายอย่าง 

น้องๆผู้สมัครมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย2,950 บาท 

โปรดระบุให้ชัดเจนถึงอาหารที่แพ้ และโรคประจำตัว

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมค่าอุปกรณ์การเรียน อาหากลางวัน ของว่างและน้ำดื่มแล้ว

 

Young designer